GEOGRAFIE APLICATA SI EVALUAREA RESURSELOR TURISTICE

 • Numar de locuri alocate (admiterea 2019) – locuri bugetate (fara taxa) – 10, locuri cu taxa – 63
 • Capacitatea de școlarizare – 75 de locuri
 • Durata de studii – 2 ani, studii de master
 • Taxa de studii – 3700 lei, 2600 euro
 • Criterii de selecție admitere - Medie Admitere = 30%Media la examenul de licența+40%Nota la interviu+30%Media anilor de studii
 • Ultima medie la buget în 2019 – 9,07
 • Ultima medie la cu taxă 2019 – 6,76

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Promovarea învățământului geografic înalt calificat, printr-un program de master de cercetare științifică, ținând cont de cerințele regionale de pe piața muncii, având la bază:

 1. pregătirea aprofundată de specialiști în domeniul Geografie, printr-un program de învățământ cu ridicate valențe aplicative, adaptat necesităților științifice și profesionale de la nivel național și în concordanță cu normele internaționale;
 2. dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și cognitivă și dobândirea abilităților necesare angajării în cercetarea științifică avansată de tip doctoral sau în unitățile de cercetare sau economice specializate;
 3. formarea continuă a absolvenților și dezvoltarea de noi competențe de expertiză teritorială, cu accent pe activitatea de cercetare și de management al proiectelor de dezvoltare regională și  locală;
 4. formarea didactică a unui corp profesoral cu pregătire avansată în domeniu, apt să presteze servicii la nivelul standardelor actuale de instrucție și cunoaștere în învățământul preuniversitar de tip liceal și postliceal.

 

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR 2018 (OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII)

Ocupațiile conform COR/ISCO-08: 263204 Analist în turism; 263205 Analist teritorial; 263213 Asistent de cercetare în geografie; 263219 Expert localizare; 263220 Promotor local; 263221 Specialist planificare teritorială