Misiune

     Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole pregătește specialiști în domeniile Agricultură și Horticultură, Biologie, Geografie, Știința mediului.

     Specializările Agricultură și Horticultură au ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul agricol și horticol în condițiile specifice Dobrogei, colaborările cu institute de cercetare de profil asigurând o pregătire de înalt nivel teoretic și practic.

      În cadrul specializărilor Biologie și Ecologie, se oferă studenților o pregătire temeinică în domeniul științelor viului, cu accent pus pe aspectele specifice Dobrogei și în special a mediului marin și costier.

     Specializarea Geografie oferă pregătire în domeniul geografiei teoretice și aplicate.