Oferta Educațională

2022-2023

 

Admitere 2022

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2022 - 2023

 

 

TEMATICA INTERVIULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTER ADIMITERE 2022

 Cifre_LICENTA_2022 

 Cifre_MASTER_2022 

 

 

2020-2021

 

 

Admitere 2020

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2020 - 2021

 

ADMITERE ON LINE  - Programe de studii universitare de licenţă si master

Prezentare programe de studii

 

 

 

ANUNT IMPORTANT ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

Numar locuri  

Tematica pentru interviul de admitere la master 

Model scrisoare de intentie

ADMITERE ON LINE – toate specializarile

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă este necesară încărcarea pe platforma on-line, a documentelor scanate (in format jpg sau pdf, max 3Mb). Documentele în original vor fi depuse la inmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis).

 

a) Pentru candidatii cetăţenii români:

 1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);
 2. certificatul de naștere;
 3. actul de identitate;
 4. certificatul de căsătorie;
 5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2020, adeverința de bacalaureat.
 6. adeverință medicală eliberată, după caz, de către medicul de familie sau de către medicul școlar, care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.
 7. fotografie color  tip buletin/carte de identitate;
 8. scrisoare de intenție semnată
 9. dovada plății taxei de înscriere (dacă plata nu se face online din platforma) sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 10. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student/absolvent cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX, pentru fiecare an de studii  la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de Învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul: candidatul este absolvent de studii universitare, stundentla alt program de studii sau a întrerupt studiile universitare);
 11. foaia matricola (documentul in format electronic pdf sau jpg va include toate paginile foii matricole 

 

b) Pentru candidatii rromi:

aceleași acte ca și pentru cetățenii români 

- în plus, adeverință de apartenență la etnia rromă:

i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

 ii. copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizaţiei respective; 

iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

 

 c) Cetățenii străini vor respecta precizările din"Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului deAdmitere la studii universitare  de licență și  master în Universitatea ”Ovidius"dinConstanța, în sesiunile iulie și septembrie 2020" și vor fi asistați  DSS al UOC.

 

Notă: 

Candidații au obligația de a se informa zilnic în ceea ce privește desfășurarea admiterii pe pagina web a universității și/sau a facultății şi la avizierele facultății, până la afișarea listelor cu rezultatele finale.

 

10 motive ca sa alegi facultatea noastra:

1. Combinatia ideala:  Stiinta - Mare - Plaja

2. Cele mai diverse modalitati de a va petrece timpul liber (la capitolul atractii, daca ceva nu exista in Constanta, atunci acel ceva nu a fost inventat inca)

3. Viata studenteasca pe bune! Va puteti implica intr-o sumedenie de activitati extracurriculare care va vor ajuta sa va construiti CV-ul inca din anii studentiei.

4. Vrei sa salvezi planeta si sa contribui la mentinerea vietii salbatice sau sa deslusesti misterele ascunse de bacterii si virusuri, asa ca hai sa te invatam cum se face asta la modul profesional.

5. Avem camine faine, moderne si (pai se putea altfel?!) amplasate pe malul marii.

6.  Avem sali de curs mari, moderne si primitoare (OK, toate universitatile au), dar noi avem si laboratoare mai de soi, iar practica de specialitate se face in zone despre care le vei povesti nepotilor.

7.  Cei mai cei profi'

8. Orarul o sa-ti permita sa inveti, dar sa te si distrezi, in asa fel incat sa nu ratezi nimic din ceea ce numesti "viata studenteasca".

9. Poti face cercetare stiintifica pe bune inca din anii studentiei. Te vom indruma si sprijini ca tu sa-ti atingi potentialul, si, daca vrei, poti sa faci unul sau mai multe semestre in universitati partenere din Europa si nu numai, prin programul ERSASMUS

10.  Cu ceea ce inveti la noi iti vei gasi rapid un loc de munca.

 

Admiterea la studii de licenta

 1. Admiterea la studii universitare de licentă în Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole pentru anul universitar 2020 – 2021 se organizează la:

a)  ciclul I - studii universitare de licentă organizat pe domenii de studii la forma de învătământ zi sau IFR, pe locuri în regim fară taxă (subventionate de la bugetul de stat) si pe locuri în regim cu taxă;

b)  continuare de studii in acelasi domeniu de studiu sau domeniu apropiat pe locuri in regim cu taxa;

c)  al doilea domeniu de studii la forma de învatământ zi, pe locuri în regim cu taxă;

 1. Admiterea la studii universitare de licentă se organizează pe urmatoarele domenii de studii autorizate sau acreditate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătâmântul Superior: Agronomie, Horticultura, Biologie, Geografie, Stiinta mediului.

In cadrul facultatii se organizeaza examen de admitere pentru urmatoarele specializari de licenta:

 • Domeniul Agronomie:Agricultura IF, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, nr. total de credite 240.
 • Domeniul Agronomie:Agricultura FR, durata studiilor 4 ani, nr. total de credite 240.
 • Domeniul Biologie: Biologie, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, nr. total de credite 180.
 • Domeniul Stiinta mediului:Ecologie si protectia mediului, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, nr. total de credite 180.
 • Domeniul Geografie:Geografie, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, nr. total de credite 180.
 • Domeniul Geografie:Geografia turismului, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, nr. total de credite 180.
 • Domeniul Horticultura:Horticultura, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, nr. total de credite 240.

Admiterea la studii de master

 1. Admiterea la studii universitare de masterat în Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole pentruanul universitar 2020 - 2021se organizează la ciclul II - studii universitare de masterat pe locuri în regim fără taxă (subventionate de la bugetul de stat) si pe locuri în regim cu taxă;
 2. Admiterea la studii universitare de master se organizează pe urmatoarele domenii de studii autorizate sau acreditate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătâmântul Superior: Agronomie, Biologie, Stiinta mediului, Geografie.

In cadrul facultatii se organizeaza examen de admitere pentru urmatoarele specializari de master:

 • Domeniul Agronomie:Agricultura ecologica, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, nr. total de credite 120 (program de master profesional).
 • Domeniul Agronomie:Controlul si monitorizarea calitatii produselor agricole, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, nr. total de credite 120 (program de master profesional).
 • Domeniul Biologie: Conservarea biodiversitatii, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, nr. total de credite 120 (program de master de cercetare).
 • Domeniul Stiinta mediului:Analiza si evaluarea impactului de mediu, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, nr. total de credite 120 (program de master profesional).
 • Domeniul Geografie:Geografie aplicata si evaluarea resurselor turistice, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, nr. total de credite 120 (program de master de cercetare).

Concursul de admitere

 • Concursul de admitere la ciclul de studii de licentă, pentru toate domeniile de studii, constă in aprecierea competentelor cognitive ale candidatilor pe baza analizei unei scrisori de intentie (vezi anexa) atasata la dosarul de concurs (apreciata cu admis/respins) si a mediei de la bacalaureat. Dosarul de concurs al candidatilor va cuprinde actele mentionate in Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licențăîn Universitatea „Ovidius” din Constanțaîn vigoare.
 • Concursul de admitere pentru ciclul de studii de masterat, pentru toate domeniile de studii, constă in analiza dosarelor candidatilor si un interviu. Dosarul de concurs al candidatilor va cuprinde actele mentionate in Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licențăîn Universitatea „Ovidius” din Constanțaîn vigoare.

 

Admiterea la licenta

Ierarhizarea candidatilor declarati admisi la studii de licentă dupa analiza scrisorii de intentie se face in ordinea mediei de la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidatilor la studii de licenta

Departajarea candidatilor la admiterea la studii de licentă se face astfel:   

a - la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana (medie intre proba orala si proba scrisa, acolo unde s-au sustinut ambele variante de verificare)

b - al doilea criteriu de departajare:

b1 - pentru programele de studiu din domeniul Agronomie – Agricultura zi:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre disciplinele Chimie, Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

pentru programele de studiu din domeniul Agronomie – Agricultura IFR:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre disciplinele Chimie, Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

b2 - pentru programele de studiu din domeniul Horticultură:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre disciplinele Chimie, Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

b3 - pentru programele de studiu din domeniul Geografie:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele  Geografie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

b4 - pentru programele de studiu din domeniul Biologie:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

b5 - pentru programele de studiu din domeniul Stiinta mediului:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

 

Admiterea la master

Ierarhizarea candidatilor la admiterea la studii de masterat se face tinând cont de media la examenul de licenta (30 %), nota la interviu (40 %) si media anilor de studii (30 %). Media de admitere la studii de master trebuie sa fie minim 6.

Criterii de departajare a candidatilor la master

Departajarea candidatilor la admiterea la studii de masterat se face in functie de nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1 (de verificare a cunostintelor de specialitate - primul criteriu de departajare) si respectiv nota obtinută la sustinerea lucrarii de licenta/diploma (al doilea criteriu de departajare), în această ordine.

Perioadele de inscriere, conditiile de inscriere, actele necesare, rezultatele concursului de admitere, înmatricularea candidatilor admisi sunt cele prevăzute în Metodologiile cadru de admitere ale Universitătii Ovidius din Constanta si in Metodologia proprie a Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole.

Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă/ masterat

Pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României generată de pandemia de COVID-19 și până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înscrierea candidaților se va face on-line.

Pentru înscriere, candidații își vor crea un cont pe platformă și vor încărca documentele solicitate de platformă, inclusiv dovada plății taxei de înscriere; fișa de înscriere și legitimația de concurs se generează automat după terminarea pașilor. Fișa de înscriere reprezintă antecontract până la semnarea contractului de studii (în cazul în care candidatul este declarat admis).

 1. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat (pe locuri în regim fară taxă), prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit in ultima zi de admitere din sesiunea iulie respective septembrie. In caz contrar conform prevederilor legale, candidatul declarat admis isi pierde statutul de admis la programul de studii finantat de la bugetul de stat (pe locuri în regim fară taxă).
 2. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget la una din specializarile Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole.
 3. Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionati sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi: adeverinta semnata si stampilata de catre inspectoratul scolar judetean unde parintele isi desfasoara activitatea. Pentru cadrele didactice pensionare este nevoie pe langa adeverinta si de talonul de pensie.
 4. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere; candidatii orfani, candidatii proveniti din centre sociale. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare - adeverinţă eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului.
 5. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde  actele mentionate in „Regulament privind organizarea şi desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licențăîn Universitatea „Ovidius” din Constanțaîn vigoare.
 6. Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
 7. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul eventualei taxe de  înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achităcuantumul eventualei taxei de înmatriculare, a taxei de studii (integral sau parţial 40% din taxa anuala de scolarizare) şi semnează contractul de şcolarizare.