Conducere

Facultatea de Știinţe ale Naturii și Știinte Agricole este condusă de o echipă managerială formată din decan, prodecan și un director de departament.

 

• Decan - Conf. dr. Marius Skolka - C.V.

• Prodecan - Prof. univ. dr. Lucica Tofan

 

În cadrul Facultăţii îşi desfăşoară activitatea un departament: Departamentul de Științe Naturale. Director Departament.

 

Conf. dr. Daciana Sava

 

Program de audiente

Componenţa consiliului facultăţii (2020-2024)

Cadre didactice
 
1.       Prof. univ. dr. habil. Tofan Lucica
2.       Prof. univ. dr. ing. Simionescu Violeta
3.       Prof. univ. dr. Sîrodoev Igor
4.       Conf. univ. dr. Doroftei Elena
5.       Conf. univ. dr. ing. Gavăt Corina
6.       Conf. univ. dr. ing. Jitariu Daniela
7.       Conf. univ. dr. Lungu Marius
8.       Conf. univ. dr. ing. Miron Liliana
9.       Conf. univ. dr. Paraschiv Gabriela
10.    Conf. univ. dr. Sava Daciana
11.    Conf. univ. dr. Skolka Marius
12.    Sef lucr. dr. Albu Anca
13.    Sef lucr. dr. Cracu George Marius
14.    Sef lucr. dr. Lepădatu Anca
15.    Sef lucr. dr. Paraschiv Mirela
16.    Sef lucr. dr. Samargiu Manuela
17.    Sef lucr. dr. Popoviciu Dan Răzvan
18.    Sef lucr. dr. Radu Marius Daniel      
 
Studenti:
 
Avram Ramona, anul III Agro IFR (din data de 13.12.2021)
     Băluț Corina, anul III Agro IFR (din data de 13.12.2020)
 
 
Reprezentant sindicat UOC
 
1.       Sef lucr. dr. Stelian Schiopu
 

Consiliul Departamentului de Stiinte Naturale din octombrie 2019

1.   Conf. univ. dr. Daciana Sava
2.   Conf. univ. dr. Marius Skolka
3.   Conf. univ. dr. Gabriela Paraschiv
4.   Sef lucr. dr. Schiopu Stelian
5.   Sef lucrari dr. Anca Lepădatu
 
Coordonator ECTS: prof. Univ. dr. ing. Violeta Simionescu (din ianuarie 2021)
Coordonator SCIM: s.l. dr. Marian Tudor (din ianuarie 2021)
Reprezentant responsabil cu transmiterea catre Biroul de presa a informatiilor de interes s.l. dr. Marian Tudor (din februarie 2021)
 

 Comisia de calitate (CEAC) conform HCF 733/03.02.2020

Structura comisiei CEAC ( 2020-2024)
Presedinte Conf. univ. dr. Marius Skolka
Membri Prof. univ. dr. habil. Lucica Tofan
Prof. univ. dr. habil. Sirodoev Igor
Conf. univ. dr. ing. Liliana Miron
CS II Dr. Laura Boicenco, INCDM Constanța
 Student Solomon (Băluț) Corina, Agricultura Anul 2, IFR; Agricultura Ecologica,Anul 3