Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole

MASTER CONTROLUL SI EVALUAREA CALITATII PRODUSELOR                                                                                       DP

 • Numar de locuri alocate (admiterea 2019) – locuri bugetate (fara taxa) – 6, locuri cu taxa – 24
 • Capacitatea de școlarizare – 30 de locuri
 • Durata de studii – 2 ani, studii de master
 • Taxa de studii – 3700 lei, 2600 euro
 • Criterii de selecție admitere - Medie Admitere = 30%Media la examenul de licența+40%Nota la interviu+30%Media anilor de studii
 • Ultima medie la buget în 2019 – 8,93
 • Ultima medie la cu taxă 2019 – 7,72

CALIFICARE PROFESIONALĂ

 

Expertiză pe filiera produselor alimentare

Ocupaţii posibile conform COR: Analist calitate - 214131; Auditor în domeniul calitatii - 214130; Auditor în domeniul sigurantei alimentare - 325714; Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213; Expert/ inspector vamal - 335105; Inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214534; Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Specialist documentatie studii - 214112;

Managementul calităţii alimentelor

Ocupaţii posibile conform COR: Asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214535; Auditor în domeniul sigurantei alimentare - 325714; Cercetator în agricultura - 213239; Consilier administratia publica - 242201; Director adjunct societate comerciala - 112005; Director de departament alimentatie - 141202; Director de departament catering - 141203; Director de hotel - 141105; Director de hotel pentru tineret - 141107; Director departament cercetare-dezvoltare - 112027; Director incubator tehnologic de afaceri - 112026; Director proiect - 122313; Director tehnic - 112024; Director/ director adjunct, inspector-sef - 112019; Evaluator - 241210; Evaluator extern - 242410; Manager al sistemelor de management al calitatii - 325701; Organizator de productie - 343509; Presedinte asociatie patronala - 111421; Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Profesor în învatamântul liceal, postliceal - 233001; Profesor în învatamântul profesional si de maistri - 232001; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Responsabil afacere - 214115; Responsabil industrializare produs - 121916; Responsabil proces - 242104; Responsabil produs - 122109; Specialist strategie industriala - 242103; Vicepresedinte asociatie patronala - 111422; sef birou - 121904; sef departament marfuri alimentare/ nealimentare - 142007; sef formatie cercetare-dezvoltare - 122305;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Cercetator in stiinta si ingineria produselor alimentare Cercetator in siguranta produselor alimentare.

 

Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor

Ocupaţii posibile conform COR: Analist calitate - 214131; Analist cumparari/consultant furnizori - 243301; Asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214125; Asistent de cercetare în zootehnie - 213255; Auditor în domeniul calitatii - 214130; Auditor în domeniul sigurantei alimentare - 325714; Cercetator în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214123; Consilier inginer industria alimentara - 214517; Consultant sistem de calitate - 214134; Expert/ inspector vamal - 335105; Inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214534; Inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214124; Inspector pentru conformare ecologica - 325706; Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520; Referent de specialitate inginer zootehnist - 213212; Specialist în domeniul calitatii - 214129;

DESCRIEREACOMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ VIZATĂ:

Competenţe profesionale:

 • Identificarea, elaborarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice expertizei pe filiera produselor alimentare
 • Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice privind expertiza produselor alimentare
 • Planificarea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit
 • Rezolvarea problematicii specifice activităţilor de conservare, procesare şi control a produselor de origine vegetală şi animală
 • Expertizarea produselor derivate din materii prime vegetale şi animale
 • Evaluarea calităţii produselor alimentare în concordanţă cu standardele şi procedurile Uniunii Europene
 • Proiectarea, implementarea şi gestionarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare
 • Desfăşurarea de activităţi de cercetare în domeniul calitaţii şi siguranţei alimentare
 • Realizarea controlului calităţii şi siguranţei alimentare
 • Realizarea managementului integrat al producţiei alimentare şi al afacerilor din domeniul agro-alimentar
 • Realizarea auditului intern şi extern în domeniul calităţii şi siguranţei alimentare

Competenţe transversale:

 • Realizarea unor proiecte complexe, interdisciplinare, individual în domeniul ingineriei produselor alimentare.
 • Realizarea unor proiecte complexe, interdisciplinare, cu coordonarea unei echipe în domeniul ingineriei produselor alimentare.
 • Elaborarea şi susţinerea unor lucrări ştiinţifice complexe, interdisciplinare, în domeniul ingineriei produselor alimentare.