Agricultură ecologică

  • Numar de locuri alocate (admiterea 2019) – locuri bugetate (fara taxa) – 5, locuri cu taxa – 15
  • Capacitatea de școlarizare – 20 de locuri
  • Durata de studii – 2 ani, studii de master
  • Taxa de studii – 3700 lei, 2600 euro
  • Criterii de selecție admitere - Medie Admitere = 30%Media la examenul de licența+40%Nota la interviu+30%Media anilor de studii
  • Ultima medie la buget în 2019 – 9,01
  • Ultima medie la cu taxă 2019 – 7,54

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Misiunea programului de studii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale, agricultura. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. Astfel, vor putea dobândi competenţe în domenii precum: tehnologii de obţinere a producţie agricole, protecţia plantelor, exploatarea utilajelor specifice, pedologie, agrotehnică, agrochimie, zootehnie şi nutriţie animală, etc., pot exercita funcţii de management, marketing şi activităţi de cercetare. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar.

 

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR 2018 (OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII)

Inginerii tehnologi si de productie conduc cercetari si proiecteaza, organizeaza si supervizeaza construirea, functionarea si intretinerea instalatiilor. Acestia stabilesc programe pentru coordonarea activitatilor de productie, de evaluare a eficientei costurilor si a sigurantei.

-2141 - Ingineri tehnologi si de productie: 214112 Specialist documentatie studii, 214115 Responsabil afacere, 214123 Cercetator in tehnologia prelucrarii produselor agricole, 214124 Inginer de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole, 214125 Asistent de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole,

-1223 Conducatori in domeniul cercetarii si dezvoltarii- Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vanzare si de marketing ale intreprinderilor sau organizatiilor ori ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau intreprinderi. Conducatorii din domeniul cercetarii si dezvoltarii planifica, coordoneaza direct activitatile de cercetare si dezvoltare ale unei intreprinderi sau organizatii, ori ale intreprinderilor care furnizeaza servicii similare pentru alte organizatii sau intreprinderi. Corespondenta ISCO 08: 1223 - Research and development managers.

-242 Specialisti in domeniul administrativspecialistii in domeniul administrativ aplica diferite concepte si teorii referitoare la imbunatatirea eficientei organizatiilor si a persoanelor din cadrul acestora. Corespondenta ISCO 08:  242 - Administration professionals.

-243 Specialisti in vanzari, marketing si relatii publiceSpecialistii in vanzari, marketing si relatii publice planifica, dezvolta, coordoneaza si implementeaza programe de diseminare a informatiei pentru a promova organizatiile, bunurile si serviciile si reprezinta companiile in activitatea de vanzare a unor game de produse si servicii tehnice, industriale si de tehnologia informatiei si comunicatiilor. Corespondenta ISCO 08:  243 - Sales, marketing and public relations professionals.