Specializarea Horticultură (domeniul Horticultură)

 

     Specializarea Horticultură pregăteşte absolvenți cu statut de inginer horticol, care pot ocupa după absolvire posturi de consilier inginer horticol, expert inginer horticol, inspector specialitate inginer horticol și protecția plantelor, referent de specialitate inginer horticol, cercetător în horticultură, inginer și asistent de cercetare în horticultură, profesor în învătământul liceal și gimnazial de specialitate şi altele în domeniu.

     Specializarea Horticultură este autorizată provizoriu prin HG 944/2002 și a început cursurile în toamna aceluiași an, dovedindu-se o specializare atractivă pentru absolvenți ai liceelor de profil agricol din Dobrogea sau pentru persoane care au afaceri în domeniu. Inițial, primii doi ani ai specializării au fost organizați ca trunchi comun cu specializarea Agricultură, materiile de bază fiind acoperite de cadre didactice ale acestei specializări ca și de specialiști în domeniu. Studenții beneficiază, de asemenea, de o bază de practică în cadrul căreia pot desfășura aplicații practice sub directa supraveghere a unui personal calificat.

     Începând cu anul universitar 2005/2006, specializarea Horticultură este organizată pe patru ani de studiu, în conformitate cu prevederile Convenției de la Bologna pentru învățământul superior.

     În anul universitar 2011/2012 specializarea a primit calificativul încredere limitată, urmând ca în anul universitar 2013-2014 să primească o nouă vizită a unei echipe de evaluare ARACIS.