Specializarea Geografie (domeniul Geografie)

 

     Învăţământul superior cu profil geografic în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanța, datează din anul 1964, când a fost înfiinţată specializarea mixtă Istorie-Geografie, ce a  funcţionat până în anul 1975, dar a fost reluat în anul 1999, specializarea Geografie fiind autorizată provizoriu prin HG 696/2000.

     Programele de studii universitare de licenţă din domeniulGeografie se încadrează în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole care asigură şi dezvoltă resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică, la standarde ridicate de calitate, necesare asigurării competitivităţii cu specializările de profil din Uniunea Europeană şi nu numai.

     Programul de studii de licenţă Geografie a fost acreditat în anul 2008 şi funcţionează în conformitate cu HG 749/2009, publicată în MO nr. 465/6-07-2009.

     Programul de studii de licenţă Geografia Turismului este activ din anul 2010, fiind autorizat provizoriu în conformitate cu HG 966/2011.

     Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

     Finalizarea studiilor aferente ciclului I se va face prin susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii obţinând DIPLOMA DE LICENŢĂ în GEOGRAFIE.

     Misiunea programelor de studii de licență GEOGRAFIE și GEOGRAFIA TURISMULUI constă în:

- a pregăti specialişti în domeniul Geografie,prin programe de învăţământ de înaltă calitate, adaptate necesităţilor domeniilor de interes naţional şi în concordanţă cu normele de integrare europeană;

- a contribui la dezvoltarea personalităţii prin formare continuă;

- a perfecţiona activitatea de cercetare şi a promova originalitatea în cercetare, care poate oferi şi baza pentru integrarea activităţilor în cadrul cerinţelor de protecţie a mediului şi a dezvoltării durabile;

- formarea de specialişti cu competenţe în cunoaşterea turismului ca fenomen socio-economic, în expertizele tertoriale ale acestuia, cu prioritate a celui de litoral, deltaic, dunărean, dobrogean-continental și de coastă marină-oceanică în general;

- a promova un învăţământ geografic de înaltă calitate.

     Ulterior, absolvenții programelor de studii de licență din domeniul Geografie își pot continua studiile la programe specifice de masterat și doctorat.

     Ocupaţii posibile pentru absolvenții Programului de studii de licență Geografie:  Profesor în învăţământul gimnazial; Meteorolog; Climatolog; Asistent meteorolog; Referent de specialitate pedolog; Hidrolog; Pedolog; Geograf; Cartograf; Administrator de risc; Asistent de cercetare în meteorologie; Asistent de cercetare în Geografie; Agent de turism; Ghid de turism; Ghid de turism montan, drumeţie montană/galerii de artă/interpret/habitat natural floră, faună, zonă montană/habitat natural zonă umedă/supraveghetor/turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru; Ghid montan.

     Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: Geomorfolog; Consilier geodemografic; Analist regional; Specialist în sisteme informatice geografice; Consilier de planificare şi organizare regională şi urbană, Consilier în turism; Specialist/Analist de mediu (Aer-apă-sol) = Environmental Professional/Scientist (Air-Water-Land) – cf. ISCO 08

     Ocupaţii posibile pentru absolvenții Programului de studii de licență Geografia Turismului: Profesor în învăţământul gimnazial; Organizator activitate turism; Geograf; Analist în turism; Cartograf; Administrator hotel; Administrator de risc; Asistent de cercetare în Geografie; Agent de turism; Agent de turism tour-operator; Agent de transport turistic intern/de ticketing/de rezervări/de cazare/de publicitate/marketing/de asistenţă turistică/plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri; Ghid de turism montan, drumeţie montană/galerii de artă/interpret/habitat natural, floră, faună, zonă montană/habitat natural zonă umedă/supraveghetor/turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru; Ghid montan;  Ghid obiectiv cultural; Agent transporturi externe; Agent transporturi interne; Administrator pensiune turistică;

     Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: Cartograf în turism, Editor hărţi turistice, Animator în turism, Instructor formator în turism, Analist produse turistice şi destinaţii, Analist promovare turistică.