Specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului (domeniul Ştiinţa Mediului)

 

     Specializarea Ecologie şi Protectia Mediului, autorizată prin HG 535/1999, îşi începe cursurile în toamna anului 1990, ca urmare a relansării studiilor de ecologie şi protecţia mediului la nivel naţional şi a cererii de specialiști în acest domeniu. Studenţii acestei specializări parcurg în primii doi ani din cei patru ani de studiu discipline care asigură bazele cunoaşterii ecosistemelor - sistematică vegetală şi animală, climatologie, geologie, hidrologie, elemente de matematică cu aplicații specifice, chimie - pentru ca din anul III să urmeze cursuri de specialitate ecofiziologie vegetală şi animala, ecotoxicologie, poluarea şi protecția mediului, reabilitarea ecosistemelor, funcţionarea şi protecţia ecosistemelor naturale ş.a.

     Titlul academic obţinut la încheierea studiilor este licenţiat în Stiinţa mediului, specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului.

     Specializarea a urmat toate etapele procesului de acreditare academică, şi obţine acreditarea în anul 1997.

 

Perspectivele carierei după absolvirea facultăţii

     Specializarea Ecologie și protecția mediului pregăteşte specialişti care pot ocupa posturi de consilier ecolog, expert ecolog, inspector de specialitate ecolog, referent de specialitate ecolog, asistent de cercetare și cercetător în ecologie și protecția mediului, profesor în învătământul liceal și gimnazial de specialitate, cadru didactic (preparator, asistent, lector, conferențiar, profesor) universitar, inspector de mediu, evaluator impacte de mediu, muzeograf, ranger, custode de arii protejate şi altele în domeniu.

     Absolvenţii au posibilitatea de a urma cursuri de studii aprofundate şi masterat.