Omagierea aniversării a 90 de ani de viață a Acad. dr. ing. Cristian Hera, Doctor Honoris Causa al UOC

Pe data de 27 martie 2024, în intervalul 11.00 -14.00, va avea loc în sala Senatului Universității Ovidius omagierea aniversării a 90 de ani de viață a acad. dr. ing. Cristian Hera, Doctor Honoris causa al UOC. Evenimentul va fi însoțit de prezentarea volumelor “Experiențe de lungă durată cu îngrășăminte – 55 de ani în România”, volum dedicat acad. Cristian Hera, la împlinirea a 90 de ani și “Ing. Dr. Dumitru Manole – Vocația comuniunii științifice cu ogorul dobrogean”, autori Valentin Ciorbea și Luminița Stelian.

Evenimentul este organizat de Filiala Constanța a Academiei Oamenilor de Știinta din România în colaborare cu Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole. La eveniment vor participa personalități din domeniul cercetării agricole, academicieni, reprezentanți ai autorităților locale și centrale, media, cadre didactice și studenți.