In Memoriam Conf. univ. dr. Angela Maria Curtean Bănăduc

In Memoriam Conf. univ. dr. Angela Maria Curtean Bănăduc

 

Colectivul facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole este alături de colegii de la Facultatea de Științe a Universității Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) în pierderea suferită odată cu încetarea din viață a d-nei conf. univ. dr. Angela Curtean Bănăduc, fost director de departament, decan al facultății și director al Centrului de Cercetare în Ecologie Aplicata al ULBS, specialistă recunoscută la nivel european în domeniul hidrobiologiei.

Angela a contribuit la formarea a generații de biologi și ecologi la Universitatea din Sibiu, iar în cadrul facultății a fost un factor dinamizator, dezvoltând atât aspectele legate de partea didactică cât si cele de cercetare stiintifica. Studenții și masteranzii universității din Sibiu, care au beneficiat (pe parcursul celor 27 de ani de activitate în învațământul universitar) de cursuri de Hidrobiologie, Conservarea biodiversității, Degradarea și protecția mediului, Evaluarea și managementul sistemelor acvatice continentale, Strategii pentru conservarea biodiversității, au avut parte de un profesor bine pregatit si dedicat.

Activitatea de cercetare desfășurata pe toata durata activității universitare în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului – managementul biodiversităţii, evaluarea şi managementul sistemelor acvatice continentale sau în studiul unor grupe taxonomice cu importanță majoră în habitatele acvatice i-au permis pe de altă parte să își aducă contribuția la dezvoltarea cunoștințelor într-un domeniu deosebit de sensibil în prezent – cel al ecologiei apelor dulci.

Dispariția colegei noastre lasă un gol în rândurile biologilor și ecologilor din România și nu putem decât să ne alăturăm colegilor de la Sibiu si familiei în a deplânge pierderea suferită.