Horticultură

Forma de învățământ: ZI

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 4 ani

Număr de credite: 240

 

 Ocupaţii (perspective la absolvire)

Ocupaţii posibile conform COR:

 • Conducător de unități din horticultură- 131; Expert inginer horticol - 213206;

 • Inginer de cercetare în horticultura - 213246;

 • Inginer de cercetare în pedologie-agrochimie - 213242;

 • Inspector de specialitate inginer horticol - 213207;

 • Inspector de specialitate pedolog - 211419;

 • Referent de specialitate inginer horticol - 213208;

 • Referent de specialitate pedolog - 211420;

 • Cercetător în horticultură 213245;

 • Consilier inginer horticol – 213205;

 • Fermier în horticultură- 611301.

 

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:

 • Inginer horticultor;

 • Manager întreprindere horticolă;

 • Inginer proiectant în horticultură,

 • Expert oenolog;

 • Expert degustător

 • Consiler de specialitate pentru agențiile de plăți;

 • Funcționar public de execuție;

 • Consultant de specialitate;

 • Şef depozit produse horticole;

 • Inginer de cercetare în protecţia plantelor şi protecţia mediului;

 • Şef staţie valorificare produse horticole; Profesor de specialitate în învăţământul preuniversitar (în condiţiile legii);

 • Biotehnolog;

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa

Specializarea Horticultură isi incepe activitatea in anul 2002, dovedindu-se o specializare atractivă pentru absolvenți ai liceelor de profil agricol din Dobrogea sau pentru persoane care au afaceri în domeniu. Inițial, primii doi ani ai specializării au fost organizați ca trunchi comun cu specializarea Agricultură. Începând cu anul universitar 2005/2006, specializarea Horticultură este organizată pe patru ani de studiu, în conformitate cu prevederile Convenției de la Bologna pentru învățământul superior.

     În anul universitar 2020 (hotararea ARACIS nr. 486/05.02.2020) specializarea a primit calificativul încredere, confirmanduse acreditarea definitive a programului de studiu.

     Durata cursurilor este în prezent de patru ani, absolvenţii obţinând diploma de inginer. Titlul academic obţinut este de diplomat în horticultură, inginer.

 

Misiunea programului de studii

Misiunea programului de studii Horticultură este aceea de formare a specialiştilor în domeniul horticol. Aceştia vor putea dobândi competenţe în domenii precum: tehnologii de obţinere a producţiei horticole, pomicultură, legumicultură, viticultură, floricultură, producerea materialului săditor în conformitate cu cerințele UE, oenologie, arhitectură peisageră, protecţia plantelor, exploatarea utilajelor specifice, pedologie, agrotehnică, agrochimie, etc., pot exercita funcţii de management, marketing şi activităţi de cercetare. Toate acestea sunt în conformitate cu noile legi specifice din horticultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni la alegere cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar. O altă misiune a programului de studii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat şi specializări postuniversitare.

DESCRIEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ vizată (conf.met.rncis)

Competenţe profesionale:

 • Elaborarea şi utilizarea tehnologiilor de producţie horticolă durabilă;

 • Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor legate de organizarea şi managementul fermelor horticole;

 • Dezvoltarea unei filiere de producţie horticolă;

 • Producerea şi valorificarea seminţelor şi a materialului săditor horticol;

 • Utilizarea de tehnici şi metode specifice pentru degustarea produselor horticole şi aprecierea calităţii acestora;

 • Asigurarea serviciilor de consultanţă şi extensie în horticultură;

 

Competenţe transversale:

 • Elaborarea şi respectarea unui program de lucru și realizarea atribuțiilor proprii cu profesionalism și rigoare;

 • Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii;

 • Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta și a răspunde constant exigențelor dezvoltării economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare şi, cel puţin, a unei limbi de circulaţie internaţională;

Perspective profesionale: dupa terminarea studiilor, absolventii pot activa in:

 • societăţi şi asociaţii agricol/horticole sau din domeniul industriei alimentare;

 • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;

 • camere agricole, primării;

 • oficii pentru protecţia consumatorului;

 • poliţia vamală fitosanitară;

 • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor;

 • institute de cercetare;

 • învăţământ superior şi preuniversitar;

 • agenţii, oficii sau organizaţii nonguvernamentalede dezvoltare rurală;

 •  certificare şi evaluare a terenurilor agricole şi produselor agricole.