Geografie

Forma de învățământ: ZI

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 3 ani

Număr de credite: 180

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Geograf - 263202;

Climatolog - 211203;

Asistent meteorolog - 211206;

Hidrolog - 211424;

Meteorolog (studii superioare) - 211201;

Pedolog - 211425;

Administrator de risc - 241240;

Specialist în managementul riscului – 214140;

Agent de turism - 422102;

Asistent de cercetare în meteorologie - 211210;

Cartograf - 216501;

Geomatician – 216509;

Ghid de turism - 511301;

Ghid de turism montan, drumeţie montană - 511304;

Ghid galerii de artă/interpret - 511305;

Ghid habitat natural floră, faună - 511306;

Ghid montan - 511311;

Ghid montan - 511311;

Ghid turism ecvestru - 511309;

Ghid turism ornitologic - 511307;

Ghid turism speologic - 511308;

Profesor în învatamântul gimnazial - 233002;

Referent de specialitate pedolog - 211420;

Climatolog – 211203;

Asistent meteorolog – 211206;

Cercetător în meteorologie – 211209; 

Asistent de cercetare în meteorologie – 211210;

Geomorfolog - 211441;

Cercetător ştiinţific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor – 211444;

Asistent de cercetare ştiinţifică în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor – 211445; 

Hidrogeolog – 211446;

Cercetător în demografie – 212027;

Asistent de cercetare în demografie – 212028;

Geograf – 263202;

Analist de mediu – 263203;

Analist în turism – 263204;

Analist teritorial – 263205;

Cercetător în geografie - 263212 ;

Asistent de cercetare în geografie – 263213;

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Învăţământul superior cu profil geografic în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanța, datează din anul 1964, când a fost înfiinţată specializarea mixtă Istorie-Geografie, ce a  funcţionat până în anul 1975, dar a fost reluat în anul 1999, specializarea Geografie fiind autorizată provizoriu prin HG 696/2000.

     Programele de studii universitare de licenţă din domeniulGeografie se încadrează în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole care asigură şi dezvoltă resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică, la standarde ridicate de calitate, necesare asigurării competitivităţii cu specializările de profil din Uniunea Europeană şi nu numai.

     Programul de studii de licenţă Geografie a fost acreditat în anul 2008 şi funcţionează în conformitate cu HG 749/2009, publicată în MO nr. 465/6-07-2009.

     Programul de studii de licenţă Geografia Turismului este activ din anul 2010, fiind autorizat provizoriu în conformitate cu HG 966/2011.

     Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

     Finalizarea studiilor aferente ciclului I se va face prin susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii obţinând Diploma de Licență in Geografie.

 

Misiunea programului de studii

      Promovarea învăţământului superior geografic, într-un centru cultural – regional, de importanţa municipiului Constanţa are ca motivaţie următoarele considerente: pregatirea de specialişti în domeniul Geografie, prin programe de învăţământ de înaltă calitate, adaptate necesităţilor domeniilor de interes naţional şi în concordanţă cu normele de integrare europeană; contribuirea la dezvoltarea personalităţii prin formare continuă; perfectionarea  activitatii de cercetare şi promovarea originalitatii în cercetare, care poate oferi şi baza pentru integrarea activităţilor în cadrul cerinţelor de protecţie a mediului şi a dezvoltării durabile; formarea didactică a unui corp profesoral, la nivelul standardelor actuale de instrucţie şi cunoaştere, apt să presteze servicii de calitate în învăţământul preuniversitar; formarea de specialişti cu competenţe, cunoştinţe şi metodologie specifică experizelor teritoriale, pe parcursul celor trei etape distincte de învăţământ, astfel încât să se poată încadra şi în alte domenii de activitate, cu relevanţă asupra teritoriului; promovarea unui învăţământ geografic de înaltă calitate