Geografia Turismului

Forma de învățământ: ZI

Autorizat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 3 ani

Număr de credite: 180

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Organizator activitate turism (studii superioare) (243102);

Geograf (263202);

Profesor în învăţământul gimnazial (233002);

Analist în turism (263204);

Cartograf (216501);

Topograf (311804 );

Administrator hotel (141104);

Administrator de risc (241240);

Asistent de cercetare în Geografie (263213);

Asistent de cercetare în demografie (212028);

Asistent de cercetare în meteorologie (211210);

Asistent meteorolog (211206); Agent de turism (422102);

Agent de turism pentru circuite tematice (422111);

Agent de turism tour-operator (422103);

Agent de voiaj (422103)

Agent de transport turistic intern (422104)/internaţional (422105) /de asistenţă turistică (422106)/plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri (422107);

Ghid de turism (511301);

Ghid de turism montan, drumeţie montană (511304);

Ghid galerii de arta/interpret(511305);

Ghid habitat natural flora, fauna(511306);

Ghid national de turism (tour-operator)(511303);

Ghid obiectiv cultural(511312);

Ghid turism ecvestru(511309);

Ghid turism ornitologic(511307);

Ghid turism speologic(511308);

Ghid turistic pentru pesteri amenajate  (511319);

Ghid montan (511311);

Ghid de canioning (511320);

Ghid de animație (343515);

Ghid de turism intern (local) (511302);

Ghid de turism sportiv (alpinism si catarari pe stanci/schi/bob/inot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultrausoare)(511310);

Agent transporturi externe (422108);

Agent transporturi interne (422109);

Administrator pensiune turistică (515203);

Analist în turim (263204);

Animator de hotel(263204);

Animator centre de vacanță(516908);143907;

Conducator de întreprindere mica - patron (girant) în turism(143907);

șef agenție/oficiu turism(143902);

Manager în activitatea de turism(143908);

Director de agentie de turism tour-operatoare/detailista/filiala/sucursala(143909);

Analisti de management si organizare(2421).

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:

cartograf în turism,

editor hărți turistice,

animator în turism,

instructor formator în turism,

analist produse turistice și destinații,

analist promovare turistică.

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Programul de studii de licenţă Geografia Turismului este activ din anul 2010, fiind autorizat provizoriu, în conformitate cu HG 966/2011.

Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

Finalizarea studiilor aferente ciclului I se va face prin susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii obţinând Diplomă de Licență în Geografie

 

Misiunea programului de studii

       Promovarea programului de studii universitare de licenţă Geografia Turismului are ca motivaţie următoarele considerente: însuşirea bazei conceptuale şi metodologice utilizate în procesul de cercetare-cunoaştere a turismului; deprinderea studenţilor cu modul de cunoaştere sistemică şi interdisciplinară a serviciilor turistice şi cu efectuarea de analize şi diagnoze în profil teritorial ale acestora; stabilirea locului şi rolului turismului în economia naţionala în general, şi a serviciilor în special; cunoaşterea şi implicarea în promovarea şi amendarea legislaţiei de profil, în fundamentarea ştiinţifică a strategiilor de dezvoltare, precum şi în implementarea unor programe şi proiecte de dezvoltare turistică, cu cofinanţare diferită; sporirea şanselor de asimilare a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, în cadrul unor structuri instituţionale de profil: inspectorate judeţene, agenţii turistice, puncte de informare turistică, hoteluri şi alte infrastructuri cu capacitate de primire turistică; să permită stabilirea unor relaţii de colaborare în domeniu, cu facultăţi şi instituţii de cercetare similare din ţarăşi din afara ţării; să dezvolte latura aplicativă a ramurii ştiinţifice considerate, prin implicarea curentă a cadrelor didactice, a studenţilor şi a absolvenţilor în realizarea diferitelor rapoarte pentru administraţie (documentaţii de fundamentare, evaluări, consultaţii etc.).