Ecologia și Protecția Mediului

Forma de învățământ: ZI

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 3 ani

Număr de credite: 180

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

 • Ecolog - 213305;
 • Agent ecolog - 516904;
 • Analist de mediu - 263203;
 • Asistent de cercetare în ecologie si protectia mediului - 213147;
 • Auditor de mediu - 325703;
 • Consilier ecolog – 213113;
 • Evaluator si auditor de mediu - 314107;
 • Inspector de specialitate ecolog - 213302;
 • Inspector pentru conformare ecologica - 325706;
 • Inspector protectia mediului - 325712;
 • Raportor ecolog - 516905;
 • Referent de specialitate ecolog - 213303;
 • Responsabil de mediu - 325710;
 • Monitor mediul înconjurator - 325705;
 • Custode pentru arii protejate - 511316;
 • Muzeograf - 262103;
 • Consilier administratia publica - 242201;
 • Profesor în învatamântul gimnazial - 233002;
 • Ranger - 511315;
 • Specialist documentatie studii - 214112;
 • Specialist în managementul deseurilor - 325713

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Specializarea Ecologia și Protecția Mediului a fost autorizată prin HG 535/1999 și-a început cursurile în toamna anului 1990, ca urmare a relansării studiilor de ecologea și protecția mediului la nivel național și a cererii de specialiști în acest domeniu.

Studenții acestei specializări parcurg, în cei trei ani de studiu, discipline care asigură bazele cunoașterii ecosistemelor, sistematică vegetală și animală, climatologie, geologie, hidrologie, statistică ecologică, chimie, ecofiziologie vegetală și animală, ecotoxicologie, poluarea și protecția ecosistemelor naturale ș.a.

Titlul academic obținut la încheierea studiilor este acela de Licențiat în Știința Mediului, specializarea Ecologia și Protecția Mediului.

Specializarea a urmat toate etapele procesului de acreditare academica și a obținut acreditarea în anul 1997.

 

Misiunea programului de studii

     Misiunea programului de studii urmăreşte dezvoltarea şi promovarea unei noi abordări antreprenoriale fată de mediu, susţine promovarea şi dezvoltarea competenţelor pentru practicarea profesiilor din domeniul binecunoscut al Ştiinţei mediului şi susţine abordarea interdisciplinară a cerectării problemelor de mediu din perspectiva ştiinţelor aplicate; misiunea programului are în vedere dezvoltarea competenţelor profesionale (de proiectare, realizare si implementare a programelor destinate monitorizării, evaluării stării şi funcţionării sistemelor ecologice naturale (terestre şi acvatice), seminaturale şi antropizate; de planificare, implementare şi verificare a sistemelor de monitoring şi de management al mediului), precum şi a celor transversale (responsabilitate şi leadership, implicare, spirit antreprenorial şi de echipă, comunicare deschisă şi cooperantă).   

         Viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare dar si in pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar. O misiune la fel de importanta a programului de studii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat şi specializări postuniversitare.

     Perspective profesionale: dupa terminarea studiilor, absolventii pot activa in:
 •  societăţi cu domeniul de activitate de asigurare a consultanţei în domeniul protecţiei mediului;
 • societăţi de asigurare a documentaţiei şi studiilor necesare obţinerii autorizaţiei de mediu;
 • agenţii de protecţie a mediului, primării;
 •  garda de mediu;
 •  laboratoare judeţene pentru controlul calităţii factorilor de mediu;
 •  institute de cercetare;
 •  învăţământ gimnazial, preuniversitar şi universitar (in urma absolvirii disciplinelor din modului psihopedagogic);
 •  organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale pentru protecţia mediului;