Biologie

 

Forma de învățământ: ZI

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 3 ani

Număr de credite: 180

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Denumire calificare:  Biologie             

Cod calificare:  L30101001010

Ocupaţii posibile conform COR: 

 • Biolog - 213114;
 • Profesor în învatamântul gimnazial - 233002;
 • Botanist - 213116;
 • Microbiolog - 213135;
 • Bacteriolog - 213134;
 • Expert biolog - 213102; 
 • Asistent de cercetare în biologie - 213137;
 • Asistent de cercetare în ingineria genetica - 213149; Asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie - 213139;
 • Asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie - 226305;
 • Asistent de cercetare în biologie chimie - 213141;
 • Asistent de cercetare în botanica - 213143;
 • Asistent de cercetare în pescuit si acvacultura - 214128;
 • Asistent de cercetare în agricultura - 213241;
 • Asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultura - 213257;
 • Consilier bacteriolog - 213117;
 • Consilier botanist - 213105;
 • Consilier microbiolog - 213129;
 • Consilier zoolog - 213109;
 • Consilier ecolog - 213113;
 • Custode pentru arii protejate - 511316;
 • Inspector de specialitate biolog - 213103;
 • Inspector de specialitate botanist - 213107;
 • Inspector de specialitate zoolog - 213111;
 • Referent de specialitate bacteriolog - 213120;
 • Referent de specialitate biolog - 213104;
 • Referent de specialitate botanist - 213108;
 • Referent de specialitate ecolog - 213303;
 • Referent de specialitate microbiolog - 213132;
 • Referent de specialitate zoolog - 213112;
 • Ecolog - 213305;
 • Ranger - 511315;
 • Muzeograf - 262103;
 • Însotitor grup turistic – 511313.

 

Absolvenţii au de asemenea posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Specializarea Biologie din cadrul Universităţii „Ovidius” îşi începe activitatea din anul 1961, sub titulatura de Stiinţe Naturale, înfiinţată ca facultate distinctă. Specializarea este autorizată definitiv prin Hotărârea de Guvern 294/1997. Aceasta este urmată mai ales de absolvenți ai claselor de profil din liceele din Constanța și din județele din sud-estul țării. Absolvenții pot lucra și în sistemul medical, fapt care face specializarea atractivă și pentru absolvenți ai liceelor de profil sanitar.

     Titlul academic obţinut la absolvirea studiilor este de licenţiat în biologie.

În cadrul specializării Biologie se oferă studenților o pregătire temeinică în domeniul științelor viului, cu accent pus pe aspectele specifice Dobrogei și în special a mediului marin și costier.

 

Misiunea programului de studii

 

     În cadrul specializării Biologie se oferă studenților o pregătire temeinică în domeniul științelor viului, cu accent pus pe aspectele specifice Dobrogei și în special ale mediului marin și costier.Absolvenţii specializarii se pot angaja in domenii variate, de la invatamant la reteaua sanitara si reteaua de arii protejate: profesor în învătămîntul liceal și gimnazial, biolog în reţeaua sanitară și industria alimentară, consilier, expert, referent, inspector de specialitate biolog, botanist, zoolog, bacteriolog, microbiolog, microbiologie-bacteriologie, protecția plantelor, cercetător și asistent de cercetare în biologie, botanică, zoologie, bacteriologie, microbiologie, inginerie genetică, biotehnologii, microbiologie-bacteriologie, muzeograf, ranger, custode de arii protejate şi altele în domeniu.