Agricultura

Forma de învățământ: ZI și IFR

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 4 ani

Număr de credite: 240

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Ocupaţii posibile conform COR: 

Consilier inginer agronom - 213201; 

Expert inginer agronom - 213202;

Inspector de specialitate inginer agronom - 213203;

Consultant tehnic în productia de cereale, plante tehnice si furaje - 213227;

Expert statistician - 212012;

Expert/inspector vamal - 335105;

Consilier pedolog - 211417;

Consilier statistician – 212011;

Inginer de cercetare în agricultura - 213240;

Inginer de cercetare în pedologie-agrochimie - 213242;

Inginer ecolog - 213304;

Inginer productie – 215205;

Inspector de specialitate pedolog - 211419;

Referent de specialitate inginer agronom - 213204;

Referent de specialitate pedolog – 211420.

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: 

Inginer agronom;

Inspector pentru controlul calității materialului biologic de reproducerea a plantelor cultivate;

Inspector pentru protecția mediului in agricultura;

Consiler de specialitate pentru agențiile de plăți;

Funcționar public de execuție;

Consultant de specialitate;

Manager de întreprindere mică și/sau mijlocie în agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit;

Inginer proiectant în agricultură;

Inginer de cercetare în protecţia plantelor şi protecţia mediului;

Inginer şef fermă agrozootehnică;

Şef staţie (unitate) de exploatare şi întreţinere a utilajelor pentru agricultură;

Referent de specialitate pentru protecţia plantelor;

Consilier pentru organizarea teritoriului;

Profesor de specialitate în învăţământul preuniversitar (în condiţiile legii);

Inginer pentru procesarea plantelor aromatice şi medicinale;

Refrent de specialitate în artizanat, tradiţii şi meşteşuguri;

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Specializarea Agricultură îşi începe activitatea din anul 1992, ca urmare a solicitării organelor administraţiei locale - Prefectura şi Direcţia Agricolă Constanţa, pentru a se suplini astfel necesarul de specialişti în domeniul agricol din zona Dobrogei și este autorizată definitiv prin Hotărârea de Guvern 696/2000. Specializarea este atractivă pentru absolvenții liceelor de profil de pe teritoriul Dobrogei și a județelor învecinate.

     Durata cursurilor este în prezent de patru ani (de cinci ani până în 2005), absolvenţii obţinând diploma de inginer agronom. Titlul academic obţinut este de diplomat în agricultură, inginer.

 

Misiunea programului de studii

Misiunea programului de studii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale, agricultura. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. Astfel, vor putea dobândi competenţe în domenii precum: tehnologii de obţinere a producţiei agricole, protecţia plantelor, exploatarea utilajelor specifice, pedologie, agrotehnică, agrochimie, zootehnie şi nutriţie animală, etc., pot exercita funcţii de management, marketing şi activităţi de cercetare, toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Viitorii absolvenţi ai specializarii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, iar prin absolvirea unor cursuri de pedagogie şi metodică, pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar in domeniul lor de specialitate.

       O altă misiune a programului de studii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat şi specializări postuniversitare.

     Perspective profesionale: dupa terminarea studiilor, absolventii pot activa in:

  • societăţi şi asociaţii agricole sau din domeniul industriei alimentare;
  • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;
  • camere agricole, primării;
  • oficii pentru protecţia consumatorului;
  • poliţia vamală fitosanitară;
  • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor;
  • institute de cercetare;
  • învăţământ superior şi preuniversitar;
  • agenţii, oficii sau organizaţii nonguvernamentale de dezvoltare rurală;
  •  certificare şi evaluare a terenurilor agricole şi produselor agricole.