Conservarea biodiversităţii

 

     Durata studiilor 2 ani (4 semestre); 120 credite transferabile
     Programul de master „Conservarea biodiversităţii” se adresează unui public – ţintă format din specialişti cu pregătire profesională variată, care doresc să-şi dezvolte cunostinţele de taxonomie, de inventariere şi conservare a biodiversităţii, dar şi competenţele manageriale pentru conservarea resurselor naturale în contextul dezvoltării durabile.
     Misiunea programului de master Conservarea biodiversităţii are în vedere asigurarea abilitaţilor cognitive, instrumentarului analitic, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare pentru interpretarea fenomenelor biologice, a perspectivelor şi experienţei care să-i pregătească pe masteranzi pentru o cariera de specialişti în institute de cercetare, muzee de Stiinţe ale Naturii, în administraţia Parcurilor Naţionale, rezervaţiilor. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de a utiliza limbajul ştiinţific specific pentru a permite absolvenţilor sa transmită cunoştinţele acumulate elevilor sau studenţilor, pregătindu-se astfel şi pentru cariera didactică.
     Scopul programului este de formare a unor specialişti cu înaltă competenţă teoretică si practică în domenii precum: cercetare stiinţifică, învăţământ, managementul parcurilor naţionale si a rezervaţiilor, conservarea patrimoniului muzeal.
     Procesul de învăţământ în cadrul programului este organizat pe sistemul creditelor transferabile.
     Facultatea de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole din cadrul UOC are capacitatea de a asigura resursele umane, materiale şi financiare necesare pentru dezvoltarea pe termen lung a programului.
     Astfel, corpul profesoral ce asigură desfăşurarea procesului didactic este format din cadre didactice cu un înalt nivel de pregătire, toate cu titlul de doctor în ştiinţe şi cu activitate ştiinţifică recunoscută pe plan naţional şi internaţional în domeniile de specialitate. Baza materială este modernă, activitatea didactică din cadrul masteratului se desfăşoară în sălile de curs şi laboratoarele proprii facultății.
 
Perspectivele carierei
     Absolvenţii specializării masteratului „Conservarea Biodiversităţii” au posibilitatea de a-şi continua activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Scolii Doctorale din Facultate sau la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanţa, la Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină din București, Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucuresti, Complexul Muzeal Delta Dunării Tulcea, Administraţia Parcurilor Naţionale, rezervaţiilor, ARBDD, etc.