ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE IULIE 2022

VEZI REZULTATE

ANUNT IMPORTANT ADMITERE MASTERAT 2022

  

Conducere

Facultatea de Știinţe ale Naturii și Știinte Agricole este condusă de o echipă managerială formată din decan, prodecan și un director de departament.

 

• Decan - Conf. dr. Marius Skolka - C.V.

• Prodecan - Prof. univ. dr. Lucica Tofan

 

În cadrul Facultăţii îşi desfăşoară activitatea un departament: Departamentul de Științe Naturale. Director Departament.

 

Conf. dr. Daciana Sava

 

Program de audiente

Componenţa consiliului facultăţii

Cadre didactice
1. Prof. univ. dr. habil. Tofan Lucica - prodecan
2. Prof. univ. dr. ing. Simionescu Violeta
3. Conf. univ. dr. Doroftei Elena
4. Conf. univ. dr. ing. Gavăt Corina
5. Conf. univ. dr. ing. Jitariu Daniela
6. Conf. univ. dr. Lungu Marius
7. Conf. univ. dr. ing. Miron Liliana
8. Conf. univ. dr. Paraschiv Gabriela
9. Conf. univ. dr. Sava Daciana – director departament
10. Conf. univ. dr. habil. Sîrodoev Igor
11. Conf. univ. dr. Skolka Marius - decan
12. Sef lucr. dr. Albu Anca
13. Sef lucr. dr. Cracu George Marius
14. Sef lucr. dr. Lepădatu Anca
15. Sef lucr. dr. Paraschiv Mirela
16. Sef lucr. dr. Samargiu Manuela
17. Asist. univ. dr. Popoviciu Dan Răzvan
18. Asist. univ. dr. Radu Marius Daniel
 
Studenti:
1. Grosu Isabela, anul III Biologie
2. Mocanu Serena Gabriela, anul III Biologie
3. Constantinescu Mircea Eduard, anul III Geografia turismului
4. Bucșe Oana anul III Geografia turismului
5. Ramona Avram, anul II Agro IFR.
6. Băluț Corina, anul II Agro IFR
 
Reprezentant sindicat UOC
Sef lucr. dr. Stelian Schiopu 
 
 

Consiliul Departamentului de Stiinte Naturale din octombrie 2019

1.   Conf. univ. dr. Daciana Sava
2.   Conf. univ. dr. Marius Skolka
3.   Conf. univ. dr. Gabriela Paraschiv
4.   Sef lucr. dr. Schiopu Stelian
5.   Sef lucrari dr. Anca Lepădatu
 
Coordonator ECTS: prof. Univ. dr. ing. Violeta Simionescu (din ianuarie 2021)
Coordonator SCIM: s.l. dr. Marian Tudor (din ianuarie 2021)
Reprezentant responsabil cu transmiterea catre Biroul de presa a informatiilor de interes s.l. dr. Marian Tudor (din februarie 2021)
 

 Comisia de calitate (CEAC) conform HCF 733/03.02.2020

Structura comisiei CEAC – 2021 2022
Presedinte Conf. univ. dr. Marius Skolka
Membri Prof. univ. dr. habil. Lucica Tofan
Conf. univ. dr. Sirodoev Igor
Conf. univ. dr. ing. Liliana Miron
CS II Dr. Laura Boicenco, INCDM Constanța
 Student Solomon (Băluț) Corina, Agricultura Anul 2, IFR; Agricultura Ecologica,
Anul 2,