Conducere

Facultatea de Știinţe ale Naturii și Știinte Agricole este condusă de o echipă managerială formată din decan, prodecan și un director de departament.

 

• Decan - Conf. dr. Marius Skolka - C.V.

• Prodecan - Prof. univ. dr. Lucica Tofan

 

În cadrul Facultăţii îşi desfăşoară activitatea un departament: Departamentul de Științe Naturale. Director Departament.

 

Conf. dr. Daciana Sava

 

Program de audiente

Componenţa consiliului facultăţii

Cadre didactice

1. Prof. univ. dr. habil. Tofan Lucica - prodecan

2. Prof. univ. dr. ing. Simionescu Violeta

3. Conf. univ. dr. Doroftei Elena

4. Conf. univ. dr. ing. Gavăt Corina

5. Conf. univ. dr. ing. Jitariu Daniela

6. Conf. univ. dr. Lungu Marius

7. Conf. univ. dr. ing. Miron Liliana

8. Conf. univ. dr. Paraschiv Gabriela

9. Conf. univ. dr. Sava Daciana – director departament

10. Conf. univ. dr. habil. Sîrodoev Igor

11. Conf. univ. dr. Skolka Marius - decan

12. Sef lucr. dr. Albu Anca

13. Sef lucr. dr. Cracu George Marius

14. Sef lucr. dr. Lepădatu Anca

15. Sef lucr. dr. Paraschiv Mirela

16. Sef lucr. dr. Samargiu Manuela

17. Sef lucr. dr. Popoviciu Dan Răzvan

18. Asist. univ. dr. Radu Marius Daniel

 

Studenti:

1. Ramona Avram, anul Agro IFR.

2. Băluț Corina, anul Agro IFR

 

Reprezentant sindicat UOC

Sef lucr. dr. Stelian Schiopu 

 

 
 

Consiliul Departamentului de Stiinte Naturale din octombrie 2019

1.   Conf. univ. dr. Daciana Sava
2.   Conf. univ. dr. Marius Skolka
3.   Conf. univ. dr. Gabriela Paraschiv
4.   Sef lucr. dr. Schiopu Stelian
5.   Sef lucrari dr. Anca Lepădatu
 
Coordonator ECTS: prof. Univ. dr. ing. Violeta Simionescu (din ianuarie 2021)
Coordonator SCIM: s.l. dr. Marian Tudor (din ianuarie 2021)
Reprezentant responsabil cu transmiterea catre Biroul de presa a informatiilor de interes s.l. dr. Marian Tudor (din februarie 2021)
 

 Comisia de calitate (CEAC) conform HCF 733/03.02.2020

Structura comisiei CEAC – 2021 2022
Presedinte Conf. univ. dr. Marius Skolka
Membri Prof. univ. dr. habil. Lucica Tofan
Conf. univ. dr. Sirodoev Igor
Conf. univ. dr. ing. Liliana Miron
CS II Dr. Laura Boicenco, INCDM Constanța
 Student Solomon (Băluț) Corina, Agricultura Anul 2, IFR; Agricultura Ecologica,
Anul 2,