Criterii de admitere

Criterii de departajare a candidatilor la studii de licenta

Departajarea candidatilor la admiterea la studii de licentă se face astfel:   

a - la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana (medie intre proba orala si proba scrisa, acolo unde s-au sustinut ambele variante de verificare)

b - al doilea criteriu de departajare:

b1 - pentru programele de studiu din domeniul Agronomie – Agricultura zi si IFR:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre disciplinele Chimie, Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

b2 - pentru programele de studiu din domeniul Horticultură:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre disciplinele Chimie, Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

b3 - pentru programele de studiu din domeniul Geografie:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele  Geografie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

b4 - pentru programele de studiu din domeniul Biologie:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

b5 - pentru programele de studiu din domeniul Stiinta mediului:

Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

 

Admiterea la master

Ierarhizarea candidatilor la admiterea la studii de masterat se face tinând cont de media la examenul de licenta (30 %), nota la interviu (40 %) si media anilor de studii (30 %). Media de admitere la studii de master trebuie sa fie minim 6.

Criterii de departajare a candidatilor la master

Departajarea candidatilor la admiterea la studii de masterat se face in functie de nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1 (de verificare a cunostintelor de specialitate - primul criteriu de departajare) si respectiv nota obtinută la sustinerea lucrarii de licenta/diploma (al doilea criteriu de departajare), în această ordine.