Taxe

Studii de licență:

Biologie – 3600 lei
Ecologie și protecția mediului – 3600 lei
Geografie – 3350 lei
Geografia turismului – 3350 lei
Agricultură, zi – 3600 lei
Agricultură, IFR – 3600 lei
Horticultură – 3600 lei

Studii de masterat:

Conservarea biodiversității – 3700 lei
Dezvoltare durabilă în zona costieră și valorificarea eco – turistică a spațiului litoral – 3700 lei
Analiza și evaluarea impactelor de mediu – 3700 lei
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole – 3700 lei
Agricultura ecologică – 3700 lei

Geografie aplicata si evaluarea resurselor turistice – 3700 lei

 

Studii de licență și masterat pentru studenți extracomunitari – 2600 euro, toate specializările

 

Taxe diverse admitere - programe de licenta

Taxe înscriere pentru candidați din state UE, SEE și CE
- Lei -

Taxe înmatriculare pentru candidați din state UE, SEE și CE
- Lei -

Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățenii străini care nu au cetățenie româna sau cetățenia unui alt stat membru al UE, SEE și CE  și candidați din state UE la programul de Medicină în limba engleză
- Eur -

Taxă de evaluare  a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii străini care nu au cetățenie româna sau cetățenia unui alt stat membru al UE, SEE și CE  și cetățeni romani cu acte de studii emise de alte state pentru toate formele de studiu
- Eur -

Taxă pentru susţinerea testului de limbă engleză pentru candidații cetățeni străini
- Eur -

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați străini
- Eur -

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați români
- Lei -

Taxe înmatri-culare pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE
- Euro -

Programe de licenta

100

100

100

100

Nu este cazul

100

200

100

Programe de master

100

100

100

100

Nu este cazul

100

200

100