Fișe discipline
ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ANUL I
An Adobe Acrobat file 01 Chimie generala, ECO I, sem I, 2020-2021, Anghel
An Adobe Acrobat file 02 Ecologie generala Eco I sem I, 2020-2021, Galatchi L.D.
An Adobe Acrobat file 03 Anatomia si igiena omului ECO I sem I, 2020-2021 Mihalcescu
An Adobe Acrobat file 04 Biologie vegetala I, ECO I sem I, 2020-2021, Bercu
An Adobe Acrobat file 05 Educatie fizica ECO I sem I Petcu Damian
An Adobe Acrobat file 06 Limba engleza I, ECO I sem I, 2020-2021, Chirobocea
An Adobe Acrobat file 07 Biologie vegetala II, ECO I sem II, 2020-2021, Sava
An Adobe Acrobat file 08 BIOCHIMIE ECO I sem II, 2020-2021, Anghel
An Adobe Acrobat file 09 Biologie animala I (nevertebrate) Eco I sem II, 2020 2021, Preda
An Adobe Acrobat file 10 Modificari globale ale mediului, Eco I sem II, 2020-2021,Galatchi L.D.
An Adobe Acrobat file 11 Practica de specialitate, Eco I sem II, 2020-2021, Sava
An Adobe Acrobat file 12 Limba engleza II, ECO I, sem II, 2020-2021, Chirobocea
An Adobe Acrobat file 13 Educatie fizica ECO I, sem II 2020- 2021 Petcu Damian
An Adobe Acrobat file 14 Statistica ecologica, ECO I sem I, 2020-2021,Tudor
An Adobe Acrobat file 15 Geografia mediului ECO I sem II 2020-2021, Plesoianu
An Adobe Acrobat file 15 bis Geografie fizică ECO I sem II 2020-2021, Albu


ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ANUL II
An Adobe Acrobat file 01 Hidrobiologie, Eco II, sem I, 2020-2021 Samargiu
An Adobe Acrobat file 02 Monitoring ecologic ECO II sem I, 2020-2021, Paraschiv
An Adobe Acrobat file 03 Ecofiziologie vegetala ECO II sem I, 2020-2021 Fagaras
An Adobe Acrobat file 04 Ecologia populatiilor' Eco II sem I 2020-2021, Galatchi
An Adobe Acrobat file 05 Limba engleza III ECO II sem I, 2020-2021, Chirobocea
An Adobe Acrobat file 06 Educarie fizica ECO II sem I 2020-2021, Petcu Damian
An Adobe Acrobat file 07 Gestiunea resurselor de apa, Eco II, sem II, 2020,2021 Samargiu
An Adobe Acrobat file 08 Microbiologie ECO II sem II, 2020-2021, Aonofriesei
An Adobe Acrobat file 09 Biologie animala II (vert) ECO II, sem II,2020-2021, Mihalcescu
An Adobe Acrobat file 10 Ecosisteme ECO II sem II, 2020-2021, Cogalniceanu, Preda
An Adobe Acrobat file 11 Tehnici de prevenire a poluarii_ECO I, sem II, 2020-2021, Tofan
An Adobe Acrobat file 12 Practica de specialitate, Eco II, sem II, 2020, 2021, Samargiu
An Adobe Acrobat file 13 Limba engleza IV, ECO II sem II 2020-2021, Chirobocea
An Adobe Acrobat file 14 Educatie fizica ECO II sem II 20202-2021, Petcu Damian
An Adobe Acrobat file 15 Geografia mediului ECO I sem II 2020-2021, Plesoianu
An Adobe Acrobat file 15 Manag biodiv si ecodiv ECO II sem I,2020-2021, Sava
An Adobe Acrobat file 15 bis Combatere integrata, ECO II, sem I, 2020-2021, Sava
An Adobe Acrobat file 15 bis Geografie fizică ECO I sem II 2020-2021, Albu
An Adobe Acrobat file 16 Poluarea si protectia mediului, ECO II_sem I, 2020-2020 Tofan
An Adobe Acrobat file 16 bis Evolutionism ECO II, sem I, 2020-2021, Tudor


ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ANUL III
An Adobe Acrobat file 01 Ecofiziologie animala ECO III, sem I, 2020-2021,Tofan
An Adobe Acrobat file 02 Metodologia intocmirii studiilor de impact ECO III sem I, 2020-2021, Paraschiv
An Adobe Acrobat file 03 Atmosfera si calitatea aerului, ECO III_sem I, 2020-2021, Tofan
An Adobe Acrobat file 04 Fitosociologie si vegetatia Romaniei, ECO III sem I,2020-2021, Sava
An Adobe Acrobat file 05 Biologia si ecologia parazitilor vegetali ECO III sem I, 2020-2021, Sava
An Adobe Acrobat file 06 Stiinta solului, Eco III, sem II 2020-2021, Popoviciu
An Adobe Acrobat file 07 Dreptul mediului politici si strategii_ECO III_sem II, 2020-2021,Tofan
An Adobe Acrobat file 07 bis Etica profesionala, ECO III sem II, 2020-2021, Tofan
An Adobe Acrobat file 08 Ecologia umana, ECO III sem II 2020-2021, Galatchi
An Adobe Acrobat file 09 Genetica Ecologica, ECO III Sem II, 2020 - 2021, Lepadatu
An Adobe Acrobat file 10 Ecotoxicologie ECO III sem II 2020-2021, Schiopu
An Adobe Acrobat file 11 Elaborarea lucrării de licență, ECO III, sem II 2020-2021, Sava
An Adobe Acrobat file 12 Dezvoltare durabila Eco III sem I, 2020-2021, Galatchi
An Adobe Acrobat file 12bis Managementul mediului Eco III sem I 2020-2021, Galatchi


BIOLOGIE - ANUL I
An Adobe Acrobat file 01. ANATOMIA ȘI IGIENA OMULUI BIO I sem I - LEPĂDATU și RADU
An Adobe Acrobat file 02. Citologie vegetală și animală, BIO I, sem I, DOROFTEI E
An Adobe Acrobat file 03. BIOLOGIA DEZVOLTĂRII- BIO I sem I - LEPĂDATU și RADU
An Adobe Acrobat file 04. Biologia nevertebratelor I Bio I sem I - Skolka și Preda
An Adobe Acrobat file 05. Morfologie si anatomie vegetala BIO I sem I - Bercu R
An Adobe Acrobat file 06. Engleza I, BIO I sem I - Chirobocea O
An Adobe Acrobat file 07. Educatie fizica si sport I, BIO 1 SEM 1, Petcu Damian
An Adobe Acrobat file 08. BIOLOGIE CELULARĂ ȘI MOLECULARĂ- BIO I sem II - LEPĂDATU A
An Adobe Acrobat file 09. Sistematica Criptogamelor, BIO I, sem II - FĂGĂRAȘ M
An Adobe Acrobat file 10. HISTOLOGIE ANIMALA BIO I sem II - Schiopu S
An Adobe Acrobat file 11. Limba engleza II, Bio I sem II - Chirobocea O
An Adobe Acrobat file 12. Educatie fizica si sport, BIO 1 SEM 2, Petcu Damian
An Adobe Acrobat file 13. Practica de specialitate Bio 1 sem 2 - Marian Tudor
An Adobe Acrobat file 14.1. Biochimie, BIO I sem II - Anghel A
An Adobe Acrobat file 14.2. Biologie vegetală, Bio I Sem II - Bercu si Popoviciu
An Adobe Acrobat file 15.1. Biologia nevertebratelor II Bio I sem II - Skolka si Preda
An Adobe Acrobat file 15.2. Fiziologia nutriției și dezvoltării plantelor, Bio I, Sem II - Bercu si Popoviciu


BIOLOGIE - ANUL II
An Adobe Acrobat file 01. Biofizica (moleculara), Bio lI sem I - Stoicescu I
An Adobe Acrobat file 02. Sistematica fanerogamelor BIO II sem I - Fagaras M
An Adobe Acrobat file 03. Fiziologie animala, BIO II sem I - Schiopu S
An Adobe Acrobat file 04. Biologia vertebratelor I, BIO 2 sem 1 - Mihalcescu AM
An Adobe Acrobat file 05. Limba engleza III, BIO II sem I - Chirobocea O
An Adobe Acrobat file 06. Educație fizica și sport, BIO anul II sem I - Petcu D
An Adobe Acrobat file 07. Genetică generală - DOROFTEI E
An Adobe Acrobat file 08. Fiziologie vegetală - BERCU și POPOVICIU
An Adobe Acrobat file 09. Functii de relatii, nutritie si reproducere la animale
An Adobe Acrobat file 10. Ecologie generala - Paraschiv și Preda
An Adobe Acrobat file 11. Elementele textului stiintific engleza - Chiorobocea O
An Adobe Acrobat file 12. Practica de specialitate - Fagaras și Skolka
An Adobe Acrobat file 13. Educatie fizica si sport IV - Petcu Damian
An Adobe Acrobat file 14.1. Entomologie, Bio II sem I - Skolka M
An Adobe Acrobat file 14.2. Anatomie comparata BIO II sem I - Mihalcescu A
An Adobe Acrobat file 15.1. Biologia vertebratelor II, Mihalcescu A
An Adobe Acrobat file 15.2. Fiziologie si explorari functionale - Schiopu S


BIOLOGIE - ANUL III
An Adobe Acrobat file 01. Hidrobiologie, Bio III, sem I - Samargiu M. D
An Adobe Acrobat file 02. Microbiologie generala, BIO III sem I - Aonofriesei F
An Adobe Acrobat file 03. Fitopatologie, Bio III Sem I - SAVA D
An Adobe Acrobat file 04. Genetică umană, bio III, sem I - DOROFTEI E
An Adobe Acrobat file 05. Fitocenologie, BIO III sem II - Fagaras M
An Adobe Acrobat file 06. Evolutionism, Bio anul III sem II -Tudor M
An Adobe Acrobat file 07. METABOLISM REGLARE NEURO HORMONALA, BIO III sem II - Schiopu S
An Adobe Acrobat file 08. GENOMICA, BIO III sem II - LEPĂDATU A
An Adobe Acrobat file 09. Conservarea naturii, BIO III sem II - Fagaras M
An Adobe Acrobat file 10. Elaborarea lucrării de licență, BIO III, sem II
An Adobe Acrobat file 11. MICROBIOLOGIE MEDICALĂ, SANITARA SI IMUNO, BIO III sem I, LEPĂDATU A
An Adobe Acrobat file 12. Bazele protectiei mediului, Bio III sem I - Galatchi L.D
An Adobe Acrobat file 13. Biologia Marii Negre, Bio III, sem II - Samargiu M.D


GEOGRAFIE ANUL I
An Adobe Acrobat file S1.1. FD_Geografie fizică și umană generală
An Adobe Acrobat file S1.2. FD_Meteorologie-CLimatologie
An Adobe Acrobat file S1.3. FD_Topografie-Cartografie-Fotogrammetrie
An Adobe Acrobat file S1.4. FD_Geografia populației
An Adobe Acrobat file S1.5. FD_Geologie generală
An Adobe Acrobat file S1.6. FD_Limba străină 1 - Lb.engleză
An Adobe Acrobat file S1.7. FD_Educație fizică 1
An Adobe Acrobat file S1.8. FD_Etică profesională și proprietate intelectuală
An Adobe Acrobat file S1.8. FD_Redactare și comunicare științifică și profesională
An Adobe Acrobat file S2.1. FD_Hidrologie și Oceanografie
An Adobe Acrobat file S2.2. FD_Geografie economică
An Adobe Acrobat file S2.3. FD_Geografie urbană
An Adobe Acrobat file S2.4. FD_Prelucrarea și reprezentarea datelor geografice
An Adobe Acrobat file S2.5. FD_Geologia României
An Adobe Acrobat file S2.6. FD_Teledetecție
An Adobe Acrobat file S2.7. FD_Practică de specialitate
An Adobe Acrobat file S2.8. FD_Limba străină 2 - Lb. engleză
An Adobe Acrobat file S2.9. FD_Educație fizică 2


GEOGRAFIE ANUL II
An Adobe Acrobat file S3.1. FD_Geomorfologie
An Adobe Acrobat file S3.2. FD_Solurile Terrei
An Adobe Acrobat file S3.3. FD_Geografia turismului
An Adobe Acrobat file S3.4. FD_Geografia Europei
An Adobe Acrobat file S3.5. FD_Geografia fizică a României
An Adobe Acrobat file S3.6. FD_Geografia mediului
An Adobe Acrobat file S3.7. FD_Limba străină 3 - Lb. engleză
An Adobe Acrobat file S3.8. FD_Educație fizică 3
An Adobe Acrobat file S4.1. FD_Biomuri continentale
An Adobe Acrobat file S4.2. FD_Geografia continentelor extraeuropene
An Adobe Acrobat file S4.3. FD_Geografia umană a României
An Adobe Acrobat file S4.4. FD_GIS
An Adobe Acrobat file S4.5. FD_Geomorfologie aplicată
An Adobe Acrobat file S4.6. FD_Practică de specialitate
An Adobe Acrobat file S4.7. FD_Limba străină 4 - Lb. engleză
An Adobe Acrobat file S4.8. FD_Educație fizică 4
An Adobe Acrobat file S4.9. FD_Geografia resurselor
An Adobe Acrobat file S4.9. FD_Geografie politică și istorică


GEOGRAFIE ANUL III
An Adobe Acrobat file S5.1. FD_Geografie socială
An Adobe Acrobat file S5.2. FD_Geografia Mării Negre
An Adobe Acrobat file S5.3. FD_Agrometeorologie
An Adobe Acrobat file S5.3. FD_Topoclimatologie
An Adobe Acrobat file S5.4. FD_Geografia activităților industriale
An Adobe Acrobat file S5.4. FD_Geografia serviciilor și circulației
An Adobe Acrobat file S5.5. FD_Geografie culturală
An Adobe Acrobat file S5.5. FD_Toponimie geografică și etnografie
An Adobe Acrobat file S5.6. FD_Dinamica și amenajarea spațiilor montane
An Adobe Acrobat file S5.6. FD_Geografie regională (sisteme montane)
An Adobe Acrobat file S6.1. FD_Geografia regională a României
An Adobe Acrobat file S6.2. FD_Geografia hazardelor și riscurilor naturale și antropice
An Adobe Acrobat file S6.3. FD_Gestiunea resurselor și riscurilor climatice
An Adobe Acrobat file S6.4. FD_Elaborarea lucrării de licență
An Adobe Acrobat file S6.5. FD_Geografia agriculturii
An Adobe Acrobat file S6.5. FD_Uniunea Europeană
An Adobe Acrobat file S6.6. FD_Dezvoltare regională și locală
An Adobe Acrobat file S6.6. FD_Metode și tehnici de analiză teritorială
An Adobe Acrobat file S6.7. FD_Modificări globale ale mediului
An Adobe Acrobat file S6.7. FD_Utilizarea terenurilor