Departamente

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole are in componentă un singur departament – Departamentul de Stiinţe Naturale- în care își desfășoara activitatea tot staff-ul academic constituit din 38 de cadre didactice, din două secretare si 6 laborante. Corpul profesoral a este reprezentat in prezent de 38 cadre didactice titulare (5 profesori universitari, 14 conferentiari universitari, 15 sefi de lucrari/lectori universitari, 4 asistenti universitari) la care s-au adaugat 6 cadre didactice asociate. Dintre cadrele didactice cu funcția de profesor, trei detin abilitarea de conducător de doctorat, toți in domeniul Biologie, fiind afiliati IOSUD al Universității Ovidius. Un conferentiar de la specializarea Geografie si un conferentiar de la specializarea Agricultura detin de asemenea abilitare in domeniu.

Fiecare program de studii are un coordonator desemnat, iar fiecare an de studiu are un tutore, acestia din urma asigurand consilierea studentilor cu privire la diferitele aspect ale vietii de student.

Cadre didactice care activeaza in cadrul Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

Cadre didactice titulare

Prof. univ. dr. Bercu  Rodica - CV

Prof. univ. dr. habil. Făgăraş Marius - CV

Prof. univ. dr. habil.Cogălniceanu Dan - CV

Prof. univ. dr. habil.Tofan Lucica - CV

Prof. univ. dr. ing. Simionescu Violeta - CV

Conf. univ. dr. Aonofriesei Florin - CV

Conf. univ. dr. Doroftei Elena - CV

Conf. univ. dr. ing. Gavăt Corina - CV

Conf. univ. dr. ing. Jitariu Daniela - CV

Conf. univ. dr. ing. Miron Liliana - CV

Conf. univ. dr. ing. Moise Irina - CV

Conf. univ. dr. habil. ing. Panaitescu Liliana - CV

Conf. univ. dr. Lungu Marius Laurenţiu - CV

Conf. univ. dr. Paraschiv Gabriela - CV

Conf. univ. dr. Prefac Zoia - CV

Conf. univ. dr. Sava Daciana - CV

Conf. univ. dr. habil Sîrodoev Igor - CV

Conf. univ. dr. Skolka Marius - CV

Conf. univ. dr. Tatui-Vaidianu Maria Natașa - CV

Sef lucr. dr. Anghel Andreea

Sef lucr. dr. Albu Anca - CV

Sef lucr. dr. Cracu George Marius - CV

Sef lucr. dr. Preda Cristina

Sef lucr. dr. Galatchi Liviu-Daniel - CV

Sef lucr. dr. ing. Memedemin Daniyar - CV

Sef lucr. dr. ing. Simion Enuţă - CV

Sef lucr. dr. Lepădatu Anca

Sef lucr. dr. Mihalcescu Ana Maria - CV

Sef lucr. dr. Paraschiv Mirela - CV

Sef lucr. dr. Plesoianu Daniela - CV

Sef lucr. dr. Samargiu Manuela - CV

Sef lucr. dr. Schiopu Stelian - CV

Sef lucr. dr. Schvab Andrei - CV

Sef lucr. dr. Tudor Marian - CV

Asist. univ. dr. Florea Saghin Irina - CV

Asist. univ. dr. ing. Pricop Simona

Asist. univ. dr.Popoviciu Dan Razvan

Asist. univ. dr.Radu Marius Daniel

 

 

Personal didactic auxiliar

Laborant Sava Steriu

Laborant Camelia Zarioiu

Laborant Vasilica Stoica

Laborant Mihaela Tataru

Laborant Mihaela Antin

Secretare:

Elena Vârlan, secretara sefă

Marilena-Elena Munteanu

 

Coordonatori programe de licenta si master

Coordonatori de programe de licenta

Specializarea Agricultura zi - Conf. univ dr. ing. Irina Moise

Specializarea Agricultura IFR - Prof. univ dr. ing. Violeta Simionescu

Specializarea Horticultura – Conf. univ. dr. ing. Corina Gavăt

Specializarea Biologie – Conf. univ. dr. Elena Doroftei

Specializarea Ecologie si protectia mediului – Conf. univ. dr. Daciana Sava

Specializarea Geografie  - Sef lucr. dr. George Cracu

Specializarea Geografia turismului - Conf. univ. dr. Marius Lungu

 

Coordonatori de programe de master

Controlul si monitorizarea produselor agricole - Conf. univ dr. ing. Daniela Jitariu

Conservarea biodiversitatii - Prof. univ. dr. Marius Făgăraş

Analiza impactelor de mediu - Sef lucrari dr. Liviu Daniel Galaţchi

 

Responsabili de an (tutori)

Specializari de licenta

Specializarea Agricultura zi

Anul I - Conf. univ. dr. ing. Liliana Panaitescu

Anul II - Sef lucrari dr. ing. Liliana Miron

Anul III - Prof. univ dr. ing. Violeta Simionescu

Anul IV- Sef lucr. dr. Enuta Simion

Specializarea Agricultura IFR

Anul I - Conf. univ. dr. ing. Irina Moise

Anul II - Sef lucrari dr. ing. Liliana Miron

Anul III - Prof. univ dr. ing. Violeta Simionescu

Anul IV- Sef lucr. dr. Enuta Simion

Specializarea Horticultura

Anul I - Conf. univ. dr. ing. Liliana Panaitescu

Anul II – Conf. dr. ing. Irina moise

Anul III - Sef lucrari dr. ing. Corina Gavăţ

Anul IV- Conf. dr. Daniela Jitariu

Specializarea Biologie

Anul I - Sl. dr. Stelian Schiopu

Anul II - Conf. univ dr. Marius Skolka

Anul III - Sef lucr. dr. Anca Lepădatu

Specializarea Ecologie si protectia mediului

Anul I - Sef lucr. dr. Andreea Anghel ?

Anul II - Sef lucr. dr. Marian Tudor

Anul III- Sef lucrari dr. Manuela Samargiu

Specializarea Geografie

Anul I - Conf. dr. Zoia Prefac

Anul II - Asist. Dr. Irina Saghin

Anul III - Sef lucr. dr. Andrei Schvab

Specializarea Geografia turismului

Anul I - Conf. dr. Marius Lungu

Anul II - Sef lucrari dr. Albu Anca Nicoleta

Anul III - Sef lucr. dr. Marius George Cracu

 

Specializari de master

Agricultura ecologica

Anul I - Conf. univ. dr. ing. Irina Moise

Anul II - Prof. univ. dr. Violeta Simionescu

Controlul si monitorizarea produselor agricole

Anul I - Conf. univ dr. ing. Daniela Jitariu

Anul II - Conf. univ. dr. ing. Corina G

Conservarea biodiversitatii

Anul I – SL. Dr. Anca Mihalcescu

Anul II – Prof. univ. dr. Fagaras M

Analiza impactelor de mediu

Anul I - Conf. dr. G. Paraschiv

Anul II - Sef lucrari dr. Liviu Daniel Galaţchi

Geografie aplicata si evaluarea resurselor turistice

Anul I - SL. Dr. Mirela Paraschiv

Anul II - Conf. univ dr. Igor Sirodoev