ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE IULIE 2022

VEZI REZULTATE

ANUNT IMPORTANT ADMITERE MASTERAT 2022

  

Departamente

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole are in componentă un singur departament – Departamentul de Stiinţe Naturale- în care își desfășoara activitatea tot staff-ul academic constituit din 37 de cadre didactice, din două secretare, 6 laborante si doi tehnicieni. Corpul profesoral a este reprezentat in prezent de 37 cadre didactice  titulare (5 profesori universitari, 14 conferentiari universitari, 17 sefi de lucrari/lectori universitari, 2 asistenti universitari) la care se adaugă 10 cadre didactice asociate .  Dintre cadrele didactice titulare cu funcția de profesor, trei  detin abilitarea de conducător de doctorat, doi  in domeniul Biologie afiliati IOSUD al UOC, si unul in domeniul Agronomie. Un conferentiar de la specializarea Geografie detine de asemenea abilitare in domeniu.

 

Cadre didactice care activeaza in cadrul Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

Cadre didactice titulare

Prof. univ. dr. habil. Făgăraş Marius - CV

Prof. univ. dr. habil.Cogălniceanu Dan - CV

Prof. univ. dr. habil.Tofan Lucica - CV

Prof. univ. dr. ing. Simionescu Violeta - CV

Conf. univ. dr. Aonofriesei Florin - CV

Conf. univ. dr. Doroftei Elena - CV

Conf. univ. dr. ing. Gavăt Corina - CV

Conf. univ. dr. ing. Jitariu Daniela - CV

Conf. univ. dr. ing. Miron Liliana - CV

Conf. univ. dr. ing. Moise Irina - CV

Conf. univ. dr. habil. ing. Panaitescu Liliana - CV

Conf. univ. dr. Lungu Marius Laurenţiu - CV

Conf. univ. dr. Paraschiv Gabriela - CV

Conf. univ. dr. Prefac Zoia - CV

Conf. univ. dr. Sava Daciana - CV

Conf. univ. dr. habil Sîrodoev Igor - CV

Conf. univ. dr. Skolka Marius - CV

Conf. univ. dr. Tatui-Vaidianu Maria Natașa - CV

Sef lucr. dr. Anghel Andreea - CV

Sef lucr. dr. Albu Anca - CV

Sef lucr. dr. Cracu George Marius - CV

Sef lucr. dr. Preda Cristina - CV

Sef lucr. dr. Galatchi Liviu-Daniel - CV

Sef lucr. dr. ing. Memedemin Daniyar - CV

Sef lucr. dr. ing. Simion Enuţă - CV

Sef lucr. dr. Lepădatu Anca - CV

Sef lucr. dr. Mihalcescu Ana Maria - CV

Sef lucr. dr. Paraschiv Mirela - CV

Sef lucr. dr. Plesoianu Daniela - CV

Sef lucr. dr. Samargiu Manuela - CV

Sef lucr. dr. Schiopu Stelian - CV

Sef lucr. dr. Schvab Andrei - CV

Sef lucr. dr. Tudor Marian - CV

Sef lucr. dr. Florea Saghin Irina - CV

Asist. univ. dr. ing. Pricop Simona

Sef lucr. dr. Popoviciu Dan Razvan - CV

Asist. univ. dr.Radu Marius Daniel - CV

 

 

Personal didactic auxiliar

Tehnician Camelia Zarioiu

Tehnician Octavian Stere

Laborant Sava Steriu

Laborant Vasilica Stoica

Laborant Mihaela Tataru

Laborant Mihaela Antin

Laborant Alina Brotea

Secretare:

Elena Vârlan, secretara sefă

Marilena-Elena Munteanu

 

Cadre didactice asociate

Prof. univ. dr. Marioara Trandafirescu

Prof. univ. dr. Stela Zamfirescu

Prof. univ. dr. Aurel Lup

Prof. univ. dr. Georgeta Beleniuc

Dr. Florina Stanescuv

Dr. ing. Andrei Cernatescu

Dr. George Secareanu

Dr. ing. Elena Barcanu Tudor

Dr. Vasile Daniela

Dr. ing. Toma Stelian

 

Coordonatori programe de licenta si master

Coordonatori de programe de licenta

Specializarea Agricultura zi - Conf. univ. dr. ing. Liliana Miron

Specializarea Agricultura IFR - Prof. univ dr. ing. Violeta Simionescu

Specializarea Horticultura – Conf. univ. dr. ing. Corina Gavăt

Specializarea Biologie – Conf. univ. dr. Elena Doroftei

Specializarea Ecologie si protectia mediului – Conf. univ. dr. Daciana Sava

Specializarea Geografie  - Sef lucr. dr. George Cracu

Specializarea Geografia turismului - Conf. univ. dr. Marius Lungu

 

Coordonatori de programe de master

Controlul si monitorizarea produselor agricole - Conf. univ dr. ing. Daniela Jitariu

Conservarea biodiversitatii - Prof. univ. dr. Marius Făgăraş

Analiza impactelor de mediu - Sef lucrari dr. Liviu Daniel Galaţchi

 

Responsabili de an (tutori)

Specializari de licenta

Specializarea Agricultura zi

Anul I - Prof univ. dr. ing. habil. Liliana Panaitescu

Anul II - Sef lucrari dr. ing. Liliana Miron

Anul III - Prof. univ dr. ing. Violeta Simionescu

Anul IV- Sef lucr. dr. Enuta Simion

Specializarea Agricultura IFR

Anul I - Conf. univ. dr. ing. Irina Moise

Anul II - Sef lucrari dr. ing. Liliana Miron

Anul III - Prof. univ dr. ing. Violeta Simionescu

Anul IV- Sef lucr. dr. Enuta Simion

Specializarea Horticultura

Anul I - Prof univ. dr. ing. habil. Liliana Panaitescu

Anul II – Conf. dr. ing. Irina moise

Anul III - Sef lucrari dr. ing. Corina Gavăţ

Anul IV- Conf. dr. Daniela Jitariu

Specializarea Biologie

Anul I - Sl. dr. Stelian Schiopu

Anul II - Conf. univ dr. Marius Skolka

Anul III - Sef lucr. dr. Anca Lepădatu

Specializarea Ecologie si protectia mediului

Anul I - Sef lucr. dr. Andreea Anghel ?

Anul II - Sef lucr. dr. Marian Tudor

Anul III- Sef lucrari dr. Manuela Samargiu

Specializarea Geografie

Anul I - Conf. dr. Zoia Prefac

Anul II - Asist. Dr. Irina Saghin

Anul III - Sef lucr. dr. Andrei Schvab

Specializarea Geografia turismului

Anul I - Conf. dr. Marius Lungu

Anul II - Sef lucrari dr. Albu Anca Nicoleta

Anul III - Sef lucr. dr. Marius George Cracu

 

Specializari de master

Agricultura ecologica

Anul I - Conf. univ. dr. ing. Irina Moise

Anul II - Prof. univ. dr. Violeta Simionescu

Controlul si monitorizarea produselor agricole

Anul I - Conf. univ dr. ing. Daniela Jitariu

Anul II - Conf. univ. dr. ing. Corina G

Conservarea biodiversitatii

Anul I – SL. Dr. Anca Mihalcescu

Anul II – Prof. univ. dr. Fagaras M

Analiza impactelor de mediu

Anul I - Conf. dr. G. Paraschiv

Anul II - Sef lucrari dr. Liviu Daniel Galaţchi

Geografie aplicata si evaluarea resurselor turistice

Anul I - SL. Dr. Mirela Paraschiv

Anul II - Conf. univ dr. Igor Sirodoev