Specializarea Biologie (domeniul Biologie)

 

     Specializarea Biologie din cadrul Universităţii „Ovidius” îşi începe activitatea din anul 1961, sub titulatura de Stiinţe Naturale, înfiinţată ca facultate distinctă. Specializarea este autorizată definitiv prin Hotărârea de Guvern 294/1997. Aceasta este urmată mai ales de absolvenți ai claselor de profil din liceele din Constanța și din județele din sud-estul țării. Absolvenții pot lucra și în sistemul medical, fapt care face specializarea atractivă și pentru absolvenți ai liceelor de profil sanitar.

     Titlul academic obţinut la absolvirea studiilor este de licenţiat în biologie.

 

Perspectivele carierei după absolvirea facultăţii

     Pregăteşte absolvenţi care se pot angaja pe posturi de profesor în învătămîntul liceal și gimnazial, biolog în reţeaua sanitară și industria alimentară, consilier, expert, referent, inspector de specialitate biolog, botanist, zoolog, bacteriolog, microbiolog, microbiologie-bacteriologie, protecția plantelor, cercetător și asistent de cercetare în biologie, botanică, zoologie, bacteriologie, microbiologie, inginerie genetică, biotehnologii, microbiologie-bacteriologie, muzeograf, ranger, custode de arii protejate şi altele în domeniu.

Absolvenţii au de asemenea posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.