Seminar - 18 martie 2017 organizat de Asociația Țăranii Dobrogeni și INOMAR Cluster, în colaborare cu Facultatea de Ştiințe ale Naturii și Ştiințe Agricole

In cadrul Facultății de Ştiințe ale Naturii și Ştiințe Agricole s-a desfășurat un seminar - atelier privind atestarea și acreditarea produselor tradiționale, oportunitățile de finanțare  în  agricultură, dezvoltarea de forme asociative profitabile. Manifestarea a fost organizată de Asociația Țăranii Dobrogeni și INOMAR Cluster,  în  colaborare cu Facultatea de Ştiințe ale Naturii și Ştiințe Agricole având ca obiectiv promovarea serviciilor și produselor tradiționale și modul  în  care acestea pot fi comercializate sub marca Țăranii Dobrogeni. Reunind atât producători animați de promovarea unei hrane de tip tradițional cât și consumatori, manifestarea a avut și scopul lărgirii colaborării și asistenței cu mediul universitar. Luând  în  discuție bunele practici  în  agricultură și turism, s-a subliniat utilitatea și nevoia existenței unor acțuni comune, care să aducă impreună asociații specifice mediului socio-economic pe de-o parte șispecialiștii din mediul academic, studenți șimasteranzi pe de altă parte.