Laboratorul de genetică și citologie (E149)

Locaţie: Sediul Campus, Corp B, Str. Aleea Universitatii, nr.1, etajul 1

     Laboratorul are o suprafaţă de 48 de mp, care cuprinde atât laboratorul propriu zis cât şi sala pentru preparare şi se află în stare tehnică foarte bună.
     Laboratorul este dotat cu mobilier nou şi modern. Pentru desfăşurarea orelor de lucrări practice în laborator există o bogată aparatură; aceasta este utilizată de studenţi, atât pe parcursul semestrului cât şi pentru studiile legate elaborarea lucrărilor de licenţă sau dizertaţie. Aparatura din laborator constă în: transluminator, agitator magnetic, fotocolorimetru Spectronic 20 şi fotocolorimetru portabil FOV, balanță tehnică şi analitică, sursa electroforeza, baie termostatare, pH metru laborator, incubator Sanyo, microscop stereo de comparare, microscop ML4, microscop stereo, microscop Elerom, microscop Edurom, sterilizator cu aer umed, centrifugă tip EBA20, centrifuga tip Universal 30F, etuva termostat ES-02, 50l, butelie gaz.
     În dotarea laboratorului mai intră: două computere cu monitor, imprimantă laserjet color HP 400, retroproiector 3M. 
     Spaţiul este folosit pentru desfăşurarea lucrărilor practice a disciplinelor din programa obligatorie cu studenţii întregii Facultăţi, de la toate specializările: Citologie generală, Genetică generală, Genetica umană, Genetica microorganismelor, Genetică ecologică.
     De asemenea, laboratorul este folosit pentru activitatea de cercetare din cadrul lucrărilor de licenţă, de dizertaţie şi pentru activitatea de cercetare a cadrelor didactice din cadrul contractelor şi proiectelor de cercetare.