Laboratorul de fitocenologie (E222)

Locaţie: Sediul Campus, Corp B, Str. Aleea Universitatii, nr.1, etajul 2

     Laboratorul are o suprafaţă de 40 de mp şi se află în stare tehnică foarte bună.
     Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a procesului didactic, în laborator există: eran de proiecţie, retroproiector, videoproiector, laptop.
     În acest laborator se desfăşoară orele de seminar ale disciplinelor: Fitosociologie, cu studenţii specializării Biologie, Ecologia comunităţilor vegetale şi vegetaţia României cu studenţii de la specializarea Ecologie şi protecţia mediului, precum şi numeroase seminarii ale disciplinelor de la masteratele „Conservarea biodiversităţii”, „Valorificarea principiilor active din plante indigene”, „Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţilui litoral”, respectiv: Diversitatea habitatelor, Managementul ariilor protejate, Etnobotanică, Managementul ecologic al Mării Negre.