Știința Mediului

Forma de învățământ: ZI

Autorizat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 3 ani

Număr de credite: 180

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

 

Inspector de specialitate ecolog

Referent de specialitate ecolog

Ecolog

Profesor în învăţământul gimnazial

Auditor de mediu

Monitor mediu înconjurător

Inspector pentru conformare ecologică

Responsabil de mediu

Inspector protecţia mediului

Analist de mediu

Consilier ecolog

Șef centru protectia plantelor si mediului

Asistent fizica si chimie

Consilier administraţia publică

Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului

Evaluator si auditor de mediu

Laborant în învatamânt

Ranger

 

Custode arii protejate

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Misiunea programului de studii

 

Perfecţionarea şi promovarea activității de cercetare, care să ofere baza pentru integrarea acestora în cadrul cerinţelor de protecţie a mediului şi a dezvoltării durabile.

Programul de studii de licență Știința Mediului a fost înființat în anul 2010, fiind autorizat în conformitate cu HG 966/2011. Misiunea programului de studii de licență este de a perfecționa și a promova activitatea de cercetare. Oferta curriculară a programului de studii asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii in domeniul științei mediului, în vederea inserției pe piața forței de muncă, în conformitate cu cerințele actuale la nivel european.