Horticultură

Forma de învățământ: ZI

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 4 ani

Număr de credite: 240

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Consilier inginer horticol

Expert inginer horticol

Inspector de specialitate inginer horticol

Referent de specialitate inginer horticol

Expert/inspector vamal

Inspector de specialitate pedolog

Referent de specialitate pedolog

Consilier statistician

Inginer producţie

Inginer de cercetare în pedologie-agrochimie

Inginer de cercetare în horticultură

Inginer horticultor

Manager întreprindere horticolă

Inginer proiectant în horticultură

Expert oenolog

Expert degustător

Consiler de specialitate pentru agențiile de plăți

Funcționar public de execuție

Consultant de specialitate

Şef depozit produse horticole

Inginer de cercetare în protecţia plantelor şi protecţia mediului

Şef staţie valorificare produse horticole

Profesor de specialitate în învăţământul preuniversitar (în condiţiile legii)

Biotehnolog

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Specializarea Horticultură pregăteşte absolvenți cu statut de inginer horticol, care pot ocupa după absolvire posturi de consilier inginer horticol, expert inginer horticol, inspector specialitate inginer horticol și protecția plantelor, referent de specialitate inginer horticol, cercetător în horticultură, inginer și asistent de cercetare în horticultură, profesor în învătământul liceal și gimnazial de specialitate şi altele în domeniu.

     Specializarea Horticultură este autorizată provizoriu prin HG 944/2002 și a început cursurile în toamna aceluiași an, dovedindu-se o specializare atractivă pentru absolvenți ai liceelor de profil agricol din Dobrogea sau pentru persoane care au afaceri în domeniu. Inițial, primii doi ani ai specializării au fost organizați ca trunchi comun cu specializarea Agricultură, materiile de bază fiind acoperite de cadre didactice ale acestei specializări ca și de specialiști în domeniu. Studenții beneficiază, de asemenea, de o bază de practică în cadrul căreia pot desfășura aplicații practice sub directa supraveghere a unui personal calificat.

     Începând cu anul universitar 2005/2006, specializarea Horticultură este organizată pe patru ani de studiu, în conformitate cu prevederile Convenției de la Bologna pentru învățământul superior.

 

Misiunea programului de studii

 

Misiunea programului de studii este aceea de formare a specialiştilor în domeniul horticol. Aceştia vor putea dobândi competenţe în domenii precum: tehnologii de obţinere a producţie horticole, pomicultură, legumicultură, viticultură, floricultură, oenologie, arhitectură peisageră, protecţia plantelor, exploatarea utilajelor specifice, pedologie, agrotehnică, agrochimie, etc., pot exercita funcţii de management, marketing şi activităţi de cercetare. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar.