Horticultură

Forma de învățământ: ZI

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 4 ani

Număr de credite: 240

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Horticultură  Cod calificare L20501002010

Ocupaţii posibile conform COR:

Consilier inginer horticol - 213205;

Consilier statistician - 212011;

Expert inginer horticol - 213206;

Expert/ inspector vamal - 335105;

Inginer de cercetare în horticultura - 213246;

Inginer de cercetare în pedologie-agrochimie - 213242;

Inginer ecolog - 213304;

Inginer productie - 215205;

Inspector de specialitate inginer horticol - 213207;

Inspector de specialitate pedolog - 211419;

Referent de specialitate inginer horticol - 213208;

Referent de specialitate pedolog –211420.

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:

Inginer horticultor;

Manager întreprindere horticolă;

Inginer proiectant în horticultură,

Expert oenolog;

Expert degustător ;

Consiler de specialitate pentru agențiile de plăți;

Funcționar public de execuție;

Consultant de specialitate;

Şef depozit produse horticole;

Inginer de cercetare în protecţia plantelor şi protecţia mediului;

Şef staţie valorificare produse horticole;

Profesor de specialitate în învăţământul preuniversitar (în condiţiile legii);

Biotehnolog;

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Specializarea Horticultură pregăteşte absolvenți cu statut de inginer horticol, care pot ocupa după absolvire posturi de consilier inginer horticol, expert inginer horticol, inspector specialitate inginer horticol și protecția plantelor, referent de specialitate inginer horticol, cercetător în horticultură, inginer și asistent de cercetare în horticultură, profesor în învătământul liceal și gimnazial de specialitate şi altele în domeniu.

     Specializarea Horticultură este autorizată provizoriu prin HG 944/2002 și a început cursurile în toamna aceluiași an, dovedindu-se o specializare atractivă pentru absolvenți ai liceelor de profil agricol din Dobrogea sau pentru persoane care au afaceri în domeniu. Inițial, primii doi ani ai specializării au fost organizați ca trunchi comun cu specializarea Agricultură, materiile de bază fiind acoperite de cadre didactice ale acestei specializări ca și de specialiști în domeniu. Studenții beneficiază, de asemenea, de o bază de practică în cadrul căreia pot desfășura aplicații practice sub directa supraveghere a unui personal calificat.

     Începând cu anul universitar 2005/2006, specializarea Horticultură este organizată pe patru ani de studiu, în conformitate cu prevederile Convenției de la Bologna pentru învățământul superior.

 

Misiunea programului de studiu

    Misiunea programului de studii este aceea de formare a specialiştilor în domeniul horticol. Aceştia vor putea dobândi competenţe în domenii precum: tehnologii de obţinere a producţie horticole, pomicultură, legumicultură, viticultură, floricultură, oenologie, arhitectură peisageră, protecţia plantelor, exploatarea utilajelor specifice, pedologie, agrotehnică, agrochimie, etc., pot exercita funcţii de management, marketing precum şi activităţi de cercetare, în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Viitorii absolvenţi sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, iar prin absolvirea cursurilor de pedagogie şi metodică,pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar. O altă misiune a programului de studii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat şi specializări postuniversitare.