Geografie

Forma de învățământ: ZI

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 3 ani

Număr de credite: 180

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Profesor în învăţământul gimnazial

Meteorolog; Climatolog

Asistent meteorolog

Referent de specialitate pedolog

Hidrolog

Pedolog

Geograf

Cartograf

Administrator de risc

Asistent de cercetare în meteorologie

Asistent de cercetare în Geografie

Agent de turism

Ghid de turism

Ghid de turism montan, drumeţie montană/galerii de artă/interpret/habitat natural floră, faună, zonă montană/habitat natural zonă umedă/supraveghetor/turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru

Ghid montan

Geomorfolog

Consilier geodemografic

Analist regional

Specialist în sisteme informatice geografice

Consilier de planificare şi organizare regională şi urbană

Consilier în turism

Specialist/Analist de mediu (Aer-apă-sol) = Environmental Professional/Scientist (Air-Water-Land) – cf. ISCO 08

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Învăţământul superior cu profil geografic în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanța, datează din anul 1964, când a fost înfiinţată specializarea mixtă Istorie-Geografie, ce a  funcţionat până în anul 1975, dar a fost reluat în anul 1999, specializarea Geografie fiind autorizată provizoriu prin HG 696/2000.

     Programele de studii universitare de licenţă din domeniulGeografie se încadrează în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole care asigură şi dezvoltă resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică, la standarde ridicate de calitate, necesare asigurării competitivităţii cu specializările de profil din Uniunea Europeană şi nu numai.

     Programul de studii de licenţă Geografie a fost acreditat în anul 2008 şi funcţionează în conformitate cu HG 749/2009, publicată în MO nr. 465/6-07-2009.

     Programul de studii de licenţă Geografia Turismului este activ din anul 2010, fiind autorizat provizoriu în conformitate cu HG 966/2011.

     Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

     Finalizarea studiilor aferente ciclului I se va face prin susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii obţinând Diploma de Licență in Geografie.

 

Misiunea programului de studii

 

Pregătește specialişti în domeniul Geografie, prin programe de învăţământ de înaltă calitate, adaptate necesităţilor domeniilor de interes naţional şi în concordanţă cu normele de integrare europeană; Contribuie la dezvoltarea personalităţii prin formare continuă; Perfecţionează activitatea de cercetare şi promovează originalitatea în cercetare, care poate oferi şi baza pentru integrarea activităţilor în cadrul cerinţelor de protecţie a mediului şi a dezvoltării durabile; Formează specialişti cu competenţe în expertizele tertoriale, cu prioritate a celui de litoral, deltaic, dunărean, dobrogean-continental și de coastă marină-oceanică în general; Promovează un învăţământ geografic de înaltă calitate.