Geografia Turismului

Forma de învățământ: ZI

Autorizat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 3 ani

Număr de credite: 180

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Profesor în învăţământul gimnazial

Organizator activitate turism; Geograf

Analist în turism

Cartograf

Administrator hotel

Administrator de risc

Asistent de cercetare în Geografie

Agent de turism

Agent de turism tour-operator

Agent de transport turistic intern/de ticketing/de rezervări/de cazare/de publicitate/marketing/de asistenţă turistică/plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri

Ghid de turism montan, drumeţie montană/galerii de artă/interpret/habitat natural, floră, faună, zonă montană/habitat natural zonă umedă/supraveghetor/turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru

Ghid montan

Ghid obiectiv cultural

Agent transporturi externe

Agent transporturi interne

Administrator pensiune turistică

Cartograf în turism

Editor hărţi turistice

Animator în turism

Instructor formator în turism

Analist produse turistice şi destinaţii

Analist promovare turistică

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Programul de studii de licenţă Geografia Turismului este activ din anul 2010, fiind autorizat provizoriu, în conformitate cu HG 966/2011.

Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

Finalizarea studiilor aferente ciclului I se va face prin susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii obţinând Diplomă de Licență în Geografie

 

Misiunea programului de studii

Pregătește specialişti în domeniul Geografia Turismului, prin programe de învăţământ de înaltă calitate, adaptate necesităţilor domeniilor de interes naţional şi în concordanţă cu normele de integrare europeană; Contribuie la dezvoltarea personalităţii prin formare continuă; Perfecţionează activitatea de cercetare şi promovează originalitatea în cercetare, care poate oferi şi baza pentru integrarea activităţilor în cadrul cerinţelor de protecţie a mediului şi a dezvoltării durabile; Formează specialişti cu competenţe în expertizele tertoriale, cu prioritate a celui de litoral, deltaic, dunărean, dobrogean-continental și de coastă marină-oceanică în general; Promovează un învăţământ geografic de înaltă calitate.