Ecologia și Protecția Mediului

Forma de învățământ: ZI

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 3 ani

Număr de credite: 180

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Inspector de specialitate ecolog

Referent de specialitate ecolog

Ecolog

Profesor în învăţământul gimnazial

Auditor de mediu

Monitor mediu înconjurător

Inspector pentru conformare ecologică

Responsabil de mediu

Inspector protecţia mediului

Analist de mediu

Consilier ecolog

Șef centru protectia plantelor si mediului

Asistent fizica si chimie

Consilier administraţia publică

Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului

Evaluator si auditor de mediu

Laborant în învatamânt

Ranger

Custode arii protejate

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Specializarea Ecologia și Protecția Mediului a fost autorizată prin HG 535/1999 și-a început cursurile în toamna anului 1990, ca urmare a relansării studiilor de ecologea și protecția mediului la nivel național și a cererii de specialiști în acest domeniu.

Studenții acestei specializări parcurg, în cei trei ani de studiu, discipline care asigură bazele cunoașterii ecosistemelor, sistematică vegetală și animală, climatologie, geologie, hidrologie, statistică ecologică, chimie, ecofiziologie vegetală și animală, ecotoxicologie, poluarea și protecția ecosistemelor naturale ș.a.

Titlul academic obținut la încheierea studiilor este acela de Licențiat în Știința Mediului, specializarea Ecologia și Protecția Mediului.

Specializarea a urmat toate etapele procesului de acreditare academica și a obținut acreditarea în anul 1997.

 

Misiunea programului de studii

 

În cadrul specializării se oferă studenţilor posibilitatea de a dobȃndi cunoştinţe şi abilităţi in domeniul ştiinţelor mediului, a sistemelor ecologice  supraindividuale şi a biotopurilor acestora: terestre şi acvatice. O oportunitate a acestei specializări este reprezentată de faptul că sunt incluse discipline opţionale şi in cadrul programelor analitice a unor discipline de specialitate o serie de activităţi practice şi aplicative care le permit studenţilor dobandirea abilităţilor necesare pieţei muncii spaţiului dobrogean (zonele deltaice şi marine).

Viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar.

O altă misiune a programului de studii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat şi specializări postuniversitare.