Biologie

Forma de învățământ: ZI

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 3 ani

Număr de credite: 180

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Consilier biolog

Consilier botanist

Consilier zoolog

Biolog

Botanist

Referent de specialitate biolog

Referent de specialitate botanist

Referent de specialitate zoolog

Consilier bacteriolog

Consilier microbiolog

Bacteriolog

Microbiolog

Referent de specialitate bacteriolog

Referent de specialitate microbiolog

Asistent de cercetare in agricultura

Asistent de cercetare in bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie

Asistent de cercetare in biologie-chimie

Asistent de cercetare in biotehnologie pentru agricultura

Asistent de cercetare in ingineria genetica

Asistent de cercetare in microbiologie-bacteriologie

Insotitor grup turistic

Ranger

Custode pentru arii protejate

Csistent de cercetare în biologie

Asistent de cercetare în botanică

Asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură

Inspector de specialitate biolog

Inspector de specialitate botanist

Inspector de specialitate zoolog

Muzeograf

Profesor în învăţământul gimnazial

 

Absolvenţii au de asemenea posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Specializarea Biologie din cadrul Universităţii „Ovidius” îşi începe activitatea din anul 1961, sub titulatura de Stiinţe Naturale, înfiinţată ca facultate distinctă. Specializarea este autorizată definitiv prin Hotărârea de Guvern 294/1997. Aceasta este urmată mai ales de absolvenți ai claselor de profil din liceele din Constanța și din județele din sud-estul țării. Absolvenții pot lucra și în sistemul medical, fapt care face specializarea atractivă și pentru absolvenți ai liceelor de profil sanitar.

     Titlul academic obţinut la absolvirea studiilor este de licenţiat în biologie.

În cadrul specializării Biologie se oferă studenților o pregătire temeinică în domeniul științelor viului, cu accent pus pe aspectele specifice Dobrogei și în special a mediului marin și costier.

 

Misiunea programului de studii

 

Pregăteşte absolvenţi care se pot angaja pe posturi de profesor în învătămîntul liceal și gimnazial, biolog în reţeaua sanitară și industria alimentară, consilier, expert, referent, inspector de specialitate biolog, botanist, zoolog, bacteriolog, microbiolog, microbiologie-bacteriologie, protecția plantelor, cercetător și asistent de cercetare în biologie, botanică, zoologie, bacteriologie, microbiologie, inginerie genetică, biotehnologii, microbiologie-bacteriologie, muzeograf, ranger, custode de arii protejate şi altele în domeniu.