Agricultura

Forma de învățământ: ZI și IFR

Acreditat

Diplomă recunoscută internațional

Durata studiilor: 4 ani

Număr de credite: 240

 

 

Ocupaţii (perspective la absolvire)

Consilier inginer agronom

Expert inginer agronom

Inspector de specialitate inginer agronom

Referent de specialitate inginer agronom

Consilier inginer zootehnist

Expert inginer zootehnist

Inspector de specialitate inginer zootehnist

Referent de specialitate inginer zootehnist

Subinginer agronom

Subinginer zootehnist

Inginer tehnolog in zootehnie

Proiectant inginer in agricultura

Proiectant inginer in zootehnie

Inginer agronom

Inginer zootehnist

Consultant tehnic in productia de cereale, plante tehnice si furaje

Subinginer imbunatatiri funciare

Agent agricol

Tehnician agronom – exploatare

Tehnician zootehnist – exploatare

Administrator bunuri agricole

Consultant afaceri in agricultura

Cercetator in agricultura

Inginer de cercetare in agricultura

Asistent de cercetare in agricultura

Inginer de cercetare in pedologie-agrochimie

Asistent de cercetare in pedologie-agrochimie

Cercetator in pedologie-agrochimie

Cercetator in agromontanologie

Inginer de cercetare in agromontanologie

Asistent de cercetare in agromontanologie

Cercetator in zootehnie

Asistent de cercetare in zootehnie

Cercetator in biotehnologie pentru agricultura

Asistent de cercetare in biotehnologie pentru agricultura

 

Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar ulterior se pot înscrie la doctorat.

 

Important: Prin programul ERASMUS se oferă în fiecare an posibilitatea ca studenții să parcurgă un semestru de pregătire la universități partenere din Europa 

Specializarea Agricultură îşi începe activitatea din anul 1992, ca urmare a solicitării organelor administraţiei locale - Prefectura şi Direcţia Agricolă Constanţa, pentru a se suplini astfel necesarul de specialişti în domeniul agricol din zona Dobrogei și este autorizată definitiv prin Hotărârea de Guvern 696/2000. Specializarea este atractivă pentru absolvenții liceelor de profil de pe teritoriul Dobrogei și a județelor învecinate.

     Durata cursurilor este în prezent de patru ani (de cinci ani până în 2005), absolvenţii obţinând diploma de inginer agronom. Titlul academic obţinut este de diplomat în agricultură, inginer.

 

Misiunea programului de studii

 

Misiunea programului de studii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale, agricultura. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. Astfel, vor putea dobândi competenţe în domenii precum: tehnologii de obţinere a producţie agricole, protecţia plantelor, exploatarea utilajelor specifice, pedologie, agrotehnică, agrochimie, zootehnie şi nutriţie animală, etc., pot exercita funcţii de management, marketing şi activităţi de cercetare. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar.