Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă

     Problematica masterului este de mare actualitate, reprezintând o prioritate naţională în contextul tendinţei de aridizare accentuată în ultima perioadă; apare astfel necesitatea implementării unor noi tehnologii adaptate acestor condiţii. Acest masterat oferă inginerilor agronomi şi horticultori soluţii tehnologice concrete adaptate zonelor secetoase, pentru culturile specifice.

     Pe de altă parte, faptul că masteratul se adresează şi unor persoane deja angajate în diferite structuri instituționalizate, permite acestora să obţină un grad superior de specializare sau o specializare secundară absolut necesară în domeniul de activitate. Ținând cont de pregătirea asigurată prin curricula universitară, absolvenţii studiilor de master „Sisteme de agricultură şi monitoringul zonelor vulnerabile la secetă” se pot angaja în domenii care au tangenţă cu masteratul absolvit.

     Planul de învăţământ al masteratului propus asigură viitorilor absolvenţi o pregătire de specialitate adecvată şi le asigură familiarizarea cu abordarea modernă a problemelor legate de monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă, cu particularizarea sistemelor şi tehnologiilor agricole practicate în acest caz şi utilizarea sistemelor informatice geografice folosite în agricultură. Cunoştinţele dobândite pe parcurs le vor permite masteranzilor la absolvire să desfăşoare activităţi profesionale variate, dezvoltând competenţe privind tehnologiile de cultivare în condiţii de secetă.

     Prezentul masterat este susţinut de cadre didactice titulare şi asociate Universităţii „Ovidius” Constanţa, cu experienţă în domeniu. Baza materială a facultăţii acoperă cerinţele programului de master. Activitatea didactică se va desfăşura în sălile de curs şi laboratoarele proprii ale Facultăţii de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole. Practica de specialitate se va realiza cu sprijinul unor instituţii şi întreprinderi de profil din zonă (Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă „Valu lui Traian”, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Pomicolă Constanţa, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, INCDA Fundulea, ICPA - Bucureşti, etc.). Masteratul se adresează absolvenţilor specializărilor Agricultură, Horticultură, Ecologie şi protecţia mediului, Biologie, Geografie, absolvenţilor altor specializări ai Universităţii „Ovidius„ Constanţa, ai altor instituţii de învăţământ superior, angajaţi ai instituţiilor de profil care doresc să aprofundeze problemele legate de tehnologiile de cultivare a plantelor în zonele secetoase. De asemenea, absolvenţii pot urma după încheierea masteratului studii de doctorat, asigurate de către cei şase conducători de doctorat din componenţa Facultăţii de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole.

     Masteratul se desfăşoară pe durata a patru semestre şi se va finaliza cu o lucrare de disertaţie în domeniul studiat. Forma de învăţământ este de zi. Admiterea se va face prin interviu, luându-se în calcul media de la absolvire a facultăţii.