Specializarea Știința Mediului (domeniul Știința Mediului)

 

     Programul de studii de licenţă Știința Mediului a fost înființat în anul 2010, fiind autorizat provizoriu în conformitate cu HG 966/2011.

     Misiunea programului de studii de licență Știința Mediului este de a perfecţiona şi a promova activitatea de cercetare, care să ofere baza pentru integrarea activităţilor în cadrul cerinţelor de protecţie a mediului şi a dezvoltării durabile.

     Oferta curriculară a programului de studii de licență Știința Mediului asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii de mediu în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe fundamentale şi de specialitate corespunzătoare pentru toate componentele mediului și a relațiilor dintre acestea, în conformitate cu cerințele actuale la nivel european.

     Titlul academic obținut la finalizarea studiilor aferente ciclului I este LICENŢIAT în ȘTIINȚA MEDIULUI, absolvenții putând să-și continue studiile în cadrul unor programe specifice de masterat sau doctorat.

     Programul de studii de licență Știința Mediului pregătește specialiști ce pot ocupa posturi în diferite instituții/firme angajatoare: Inspector de specialitate ecolog, Referent de specialitate ecolog, Ecolog, Profesor în învățământul gimnazial, Auditor de mediu, Monitor mediu înconjurător, Inspector pentru conformare ecologică, Responsabil de mediu, Inspector protecția mediului, Analist de mediu, Consilier ecolog, Șef centru protecția plantelor și mediului, Asistent fizică și chimie, Consilier administrație publică, Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului, Evaluator și auditor de mediu, Ranger, Custode arii protejate.