Proiecte de cercetare

Proiecte de cercetare
Contracte de cercetare la care Universitatea „Ovidius” este coordonator de proiect
Granturi și contracte internaționale
 
 
• British Ecological Society Grant
„The distribution of fauna and vegetation on island analogues (hills and hillocks) in the vicinity of the Măcin Mountains Natural Park, Romania“
www.britishecologicalsociety.org/articles/grants/reports/grants%20awarde...
Director grant prof. dr. Dan Cogălniceanu
• Proiect internaţional PHARE CBC Ro 2005 /017 – 535.01.02/ 11.09.2007
„Comparative studies regarding the biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact and the possibilities for conservation and restoration of important European habitats between Midia Cape (Romania) and Kaliakra Cape (Bulgaria)”, proiect derulat prin Universitatea Ovidius Constanta
Manager proiect s.l. dr. Marius Făgăraş.
• Reconstructia ecologica si strategia de relansare economica pentru dezvoltare durabila in zonele afectate de inchiderea minelor din Judetul Gorj. Contract de colaborare nr. K083650/ 2008, cu Universitatea Wisconsin-Milwaukee The Development of Biological Indicators of Environmental Stress and Sustainable Development in the Danube Delta, Romania”, - Program de Cercetare International 2008 ( Romania-SUA)
• Contractul nr. K085096/2009 cu Universitatea Wisconsin-Milwaukee (USA) - Technical Assistance for the Romania Black Sea Coastal Erosion Control Program
• Contract în colaborare cu Ascociaţia de Medicină Naturistă şi Homeopatică din Germania - Medicină Naturistă şi Homeopată, 2004-2007, Director proiect Prof A. Bavaru 
Granturi și contracte pe plan național
• Grant CNCSIS PN II 322/2007 „Sistem de monitorizare si detectare rapida a speciilor invazive“, director grant prof. dr. Dan Cogălniceanu.
• Contract CEEX BIOTECH Nr. 144/2006 „Platforma de cercetare si dezvoltare tehnologica pentru obtinerea de insecticide ecologice (INSECO)”, în valoare de 1500000 RON. Director proiect – prof. dr. Dragomir Coprean.
• Contract de cercetare nr. 43/2006 între Universitatea “Ovidius” Constanta şi S.C. Leader Bucuresti (filiala Sere Constanta) “Analiza chimică şi biochimică a solului de seră”; Director contract conf. dr. Rotaru Stancic Manuela;
• Grant CNCSIS (tema nr 3 cod CNCSIS 888, CNCSIS 25GR/11.05.2007) “Studiul ecosistemelor acvatice formate intre haldele de steril si impactul acestora asupra apelor subterane. Director proiect conf. dr. T.M.Onciu.
• CNCSIS 88825GR/11.05.2007 - Studiul ecosistemelor acvatice formate intre haldele de steril si impactul acestora asupra apelor subterane Director proiect conf. dr. T.M.Onciu
• IDEA 32-148 Evaluarea impactului poluantilor de natura petroliera si a degradarii naturale a hidrocarburilor asupra ecosistemelor acvatice
• CEEX 106/1.08.2006 BIOTECH Imunizarea pasivă împotriva ţesutului adipos din carcasele de ovine. Director grant prof. univ. dr. Stela Zamfirescu.
• AGRAL /74 10.10.2006 Studii avansate privind posibilitatile de prevenire a imbolnavirilor produse de unele specii toxigene de Fusarium sp. in lantul trofic plante furajere-animal-om. Director grant prof. univ. dr. Stela Zamfirescu.
• PN2, 51-057, 18.09.2007 Cercetari privind utilizarea glicoproteinelor asociate gestatiei pentru predictia fertilizarii si mortalitatii embrionare la rumegatoarele mici. Director grant prof. univ. dr. Stela Zamfirescu.
• PN2- 62082 1.10.2008 - Cercetari privind monitorizarea si controlul materialului seminal de berbec si tap prin optimizarea metodelor de producere , conservare si utilizare. Director grant prof. univ. dr. Stela Zamfirescu.
• Grant BD CNCSIS 82/2008 Studii faunistice si ecologice asupra herpetofaunei Dobrogei; Titular grant Drd. Marian Tudor
• Grant BD CNCSIS 83/2008 Cercetari privind izolarea si purificarea glicoprot asociate gestatiei la mamif mici; Titular grant Drd. Marius Radu
Contracte coordonate de alte instituţii la care Facultatea de Știinte ale Naturii și Științe Agricole este partener sau la care participă cadre didactice din facultate
• POSDRU/90/2.1/S/61675 - AgroCariera. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!
http://www.agrocariera.ro/?page_id=5
www.eferma.ro - Aplicatie pentru simularea activitatilor intr-o ferma de cultura mare
Partener național: Universitatea Ovidius Constanța - Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole
• CNMP 1387/2008 - Tehnica ADN-barcoding aplicata in studiul speciilor straine si/sau invazive in fauna Romaniei. Titular grant Muzeul de Istorie Naturala “Grigore Antipa” Bucuresti, Universitatea Ovidius, partener; responsabil din partea UOC conf. dr. Marius Skolka
• Contract CEEX – RELANSIN/2005 – Aplicatii LIDAR pentru diagnosticarea de la distanţă a poluării accidentale cu produse petroliere din zona costiera a Mării Negre - LIDIA – UOC Partener 2 – responsabil conf. dr. T. Onciu
• Proiect PHARE RO 2004/016-772.03.03.6.01 EuropeAid121260/D/SV/RO “Implementarea Retelei Natura 2000 în România”, decembrie 2006-decembrie 2007. Participanti: prof.dr. D.Cogalniceanu (expert) si s.l. dr. M.Fagaras (în calitate de Expert pe Habitate costiere, acreditat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării durabile; contract de prestări servicii nr. 33/ 10.04.2007 cu SC. Interdevelopment SRL. Bucureşti pentru consultanţă ştiinţifică, responsabil proiect pentru completarea fişelor Natura 2000 pe diferite tipuri de habitate costiere (http://n2k.nationalparks.ro) şi coautor la “Romanian Manual for Interpretation of EU Habitats”)
• Proiect UNDP/GEF # 41462 pe herpetofauna in Parcul Natural Muntii Maramuresului Consultant prof. dr. D.Cogălniceanu
• Proiectul UNDP/GEF: Întărirea sistemului naţional de arii protejate din România prin demonstrarea celor mai bune practici de management în Parcul Naţional Munţii Măcinului, Atlas Project ID000 47111 - participare ca experti pentru entomofauna si herpetofauna – conf. dr. M. Skolka, prof. dr. D. Cogălniceanu
• Proiectul LIFERBG - LIFE04 NAT/RO/000220 / 2004 - 2006 al Societăţii Ornitologice Române (SOR), intitulat “Improving wintering conditions for Branta ruficollis at Techirghiol”l; participant s.l. dr. M.Făgăraş pt. Asociatii vegetale si conf. dr. M.Skolka pentru entomofaună.
• Contract de cercetare CEEX nr. 2567/2005 „Eliminarea excesului ionului de fier şi cupru din vin prin membrane de osmoză inversă” (Universitatea ”Ovidius” Constanţa = partener 2, etapa 2005-2006); director stiintific în contract conf. dr. Rotaru Stancic Manuela (partener 2).
• Contract de cercetare nr. BIOTECH 4646/2004 „Analiza rezistenţei la ger a unor soiuri de pomi fructiferi”; (Universitatea ”Ovidius” Constanţa = partener 1, etapa 2005-2006) ; director ştiinţific în contract conf. dr. Rotaru Stancic Manuela (partener 2);
• Contract AGRAL-CEEX: Evaluarea şi prognoza evoluţiei potenţialului agroecologic al terenurilor din Câmpia Română şi Dobrogea în vederea conservării şi managementului durabil al resurselor de sol şi apă, 23/5.10.2006 – UOC partener, responsabil din partea UOC prof. dr. I.F. Mihăilescu
• Contract BIOTECH 505 al Inst. National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine şi caprine (ICDOC) Palas Constanţa - “Utlizarea de metode biotehnologice pentru controlul reproducţiei la rumegătoarele mici”; Univ. Ovidius este partener Responsabil din partea UOC – Prof. dr. Dragomir Coprean.
• Contract BIOTECH 03.1.PED3326 - al Inst. National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică (ICCF) Bucuresti, “Studii privind obtinerea unui produs bioactiv de natura vegetală cu utilizare în tratamentul, maladiilor inflamatorii ale intestinului”.Univ. Ovidius este partener. Responsabil din partea UOC – Prof. dr. Dragomir Coprean.
• Studiul mecanismului de acţiune al unor imunostimulatori şi radioprotectori de origine vegetală (Nigella sp., Aralia nandshurica). Rolul citokinelor în modelarea răspunsului organismului; Contract de cercetare ştiinţifică CNCSIS; Coordonator de contract Univ. din Craiova ; Universitatea „Ovidius” este partener, Responsabil din partea UOC prof. dr. D. Coprean.
• Studiul mecanismului de acţiune al unor imunostimulatori şi radioprotectori de origine vegetală (Nigella sp., Aralia nandshurica). Rolul citokinelor în modelarea răspunsului organismului; Contract de cercetare ştiinţifică CNCSIS; Coordonator de contract Univ. din Craiova ; Universitatea „Ovidius” este partener, Responsabil din partea UOC prof. dr. D. Coprean.
• Contract CEEX P-CD Nr. 177/2006 (2006-2008)Nanopreparate terapeutice pe baza de iridoide izolate din specii vegetale indigene; Coordonator de contract I.N.C.D.C.P. ICECHIM Bucuresţi. Universitatea „Ovidius” este partener, Responsabil din partea UOC prof. dr. D. Coprean.
• Contract P-CD Nr.6782/2006 (2006-2008) - Studii avansate privind posibilitatile de prevenire a imbolnăvirilor produse de unele specii toxigene de Fusarium sp. în lanţul trofic plante furajere-animale-om ; Coordonator de contract Institutul de Cercetare Dezvoltare Agricola Fundulea ; Universitatea Ovidius Partener; Colaborator la realizarea proiectului prof. dr. D. Coprean.
• Contract AGRAL al Inst. de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa; “Tehnologii pentru producerea, prelucrarea şi valorificarea epibiozei marine”; Univ. Ovidius este partener. Responsabil din partea UOC Prof. Univ. Dr. Stela Zamfirescu
• Contract BIOTECH 3-389 al Inst. National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine şi caprine (ICDOC) Palas Constanţa “Elaborarea tehnologiilor de conservare „ex situ” a gameţilor de la populaţiile active de ovine şi caprine“,Univ. Ovidius este partener. Responsabil din partea UOC Prof. Univ. Dr. Stela Zamfirescu
• Contract BIOTECH 4766 al Inst. National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine şi caprine (ICDOC) Palas Constanţa, “Producerea, conservarea, difuzarea şi utilizarea embrionilor obţinuţi prin biotehnologii asociate transferului de embrioni la oaie” Univ. Ovidius este partener. Responsabil din partea UOC Prof. Univ. Dr. Stela Zamfirescu
• Contract BIOTECH 4767 al Inst. National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine şi caprine (ICDOC) Palas Constanţa, « Producerea,conservarea si utilizarea embrionilor obtinuti din biotehnologii associate transferului de embrioni la ovine » ; Univ. Ovidius este partener. Responsabil din partea UOC Prof. Univ. Dr. Stela Zamfirescu
• Contract RELANSIN 10522 al Inst. National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine şi caprine (ICDOC) Palas Constanţa, “Biotehnologii avansate utilizate în reproducţia caprinelor”, Univ. Ovidius este partener. Responsabil din partea UOC Prof. Univ. Dr. Stela Zamfirescu
• Contract MENER al Inst. de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa, “Elaborarea Sistemului de Monitoring Integrat al lacurilor paramarine Tasaul, Siutghiol, Techirghiol, sprijin in reabilitarea ecologica si managementul durabil al zonei costiere” Univ. Ovidius este partener, subcontract cu nr. 14593/08/12/2004, Responsabil din partea UOC Conf. Univ. dr. Marius Skolka.
• Contract AGRAL 4-147 Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie si GeoEcologie Marina (GeoEcoMar) Bucureşti – Constanţa. “Investigarea geofizică – geoecologică integrată a sectorului litoral Sfântu Gheorghe – Vadu” Universitatea „Ovidius” este partener, Responsabil din partea UOC Sef lucrări Gabriela Parsachiv.
• Contract de cercetare BIOTECH 4646 “Cercetări privind introducerea de soiuri noi şi tehnologii nepoluante pentru protecţia mediului ambiental şi păstrarea cadrului natural”. Titular contract SCDP Valul lui Traian, director proiect CP I Elena Topor, UOC este partener; resp. din partea UOC – s.l. dr. Doroftei Elena
• Contract de cercetare CEEX BIOTECH 165 “Utilizarea de operatori de transformare pentru crearea variabilităţii genetice şi selecţia de genotipuri valoroase la plantele sâmburoase în cadrul unei reţele de cercetare compelxe”, Titular contract SCDP Valul lui Traian, director proiect CP I dr. Adela Indreiaş. UOC deţine un subcontract – nr. 46/2006, resp. din partea UOC s.l. dr. Doroftei Elena.
• Subcontract de servicii de consultanta nr. 3918/02.08.2006, intre UOC si INCDM “Grigore Antipa” Constanţa, avand ca obiect asistenta tehnica/consultanta si studiu pentru contractual "Evaluarea impactului antropic din laguna Sinoe in scopul reabilitarii ecosistemice"; responsabil din partea UOC – conf. dr. Tofan Lucica
• Grant de natură economico-ştiinţific, obţinut prin competiţie, cu tema: „Amanejarea peisageră a perimetrului incintei S.C. TERMAR PROD-COM S.R.L Constanţa în scopul estetizării terenului şi combaterii parţiale a poluării mediului. Contract nr. 673/01.02.2006 încheiat pe un an. Beneficiar S.C. TERMAR PROD-COM S.R.L, Constanţa - Societate comercială autorizată ISCIR, conform PT. ISCIR C9 – 2003. Director de grant conf. dr. Rodica Bercu.