Sală de curs (E216)

Locaţie: Sediul Campus, Corp B, Str. Aleea Universității nr.1, etajul 2

     Sala de curs are capacitate de 80 de locuri şi se află în stare tehnică foarte bună.
     Sala este dotată cu echipamente moderne de predare: tablă neagră şi tablă magnetică, ecran de proiecţie, videoproiector Hitachi de putere mare, staţie amplificare şi acces la internet.
     În această sală se desfăşoară o mare parte din prelegerile cursurilor studenţilor Facultăţii de Știinte ale Naturii şi Stiinţe Agricole.