Laboratorul de morfologie şi anatomie vegetală (E223)

     În laboratorul de Morfologie şi anatomie vegetală, studenţii biologi, ecologi, agronomi şi masteranzii iau cunoştinţă despre modalităţile concrete cel mai frecvent utilizate în identificarea unuei plante atât din punct de vedere morphologic, cât şi anatomic. Studenţii şi masteranzii analizează tipurile de ţesuturi vegetale, morfologia şi structura organelor vegetative (rădăcina, tulpina şi frunza) şi de reproducere (floarea, fructul şi sămânţa) la plante, pe care apoi le desenează după imaginile preparatelor din microscop. Desenarea la microscop nu poate fi înlocuită cu microfotografii sau microproiecţii ci doar completată. Desenul la microscop dezvoltă capacitatea de a observa şi reda cât mai fidel preparatul histologic, conducând la aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice predate la cursuri.
      Aparatura din laborator este adecvată desfăşurării lucrărilor practice şi de cercetare, dând posibilitatea îmbinării metodelor clasice de lucru cu cele moderne. Laboratorul are un număr suficient de microscoape optice mono- şi binocular, preparate histologice şi de colecţie precum şi materiale biologice proaspete sau conservate, coli de herbar, mulaje, planşe etc.    Laboratorul beneficiază de un microscop de cercetare la care este ataşată o cameră video cu ajutorul căreia imaginile din microscop sunt observate şi analizate pe monitor, simultan, de către studenţi şi cadrul didactic de predare. Anumite preparate pot fi observate şi direct prin proiectarea lor cu ajutorul unui microscop cu proiecţie. După caz se efectuează preparate proaspete şi disecţii florale.
     În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, pe lângă aparatura menţionată, în laborator se găseşte un microtom pentru efectuarea de preparate microscopice seriale, etuvă, balanţă, sticlărie şi toţi reactivii necesari efectuării soluţiilor necesare colorării secţiunilor.
     Studenţii beneficiază şi de o reţea de calculatoare pe monitorul cărora pot observa preparatele microscopice, analizate şi desenate în timpul semestrului, şi sub formă de microfotografii color dar şi imagini macroscopice sugestive cu plantele studiate.      
     În primăvară se efectuează, cu studenţii facultăţii noastre, ieşiri în teren prin care se aprofundează în special noţiunile de morfologie la grupelor de plante studiate la curs şi lucrări practice sunt aplicate şi în teren.