Laboratorul de microbiologie (E153)

Locaţie: Sediul Campus, Corp B, Str. Aleea Universitatii, nr.1, etajul 1

     Laboratorul are o suprafaţă de 54 de mp şi se află în stare tehnică foarte bună.
     Laboratorul este bine dotat cu aparatură şi echipamente care permit efectuarea lucrărilor practice de microbiologie: termostat şi etuvă MEMMERT, etuva ESAC 100, incintă cultivare GFL 3032, incubator cu atmosferă controlată, nişǎ LabConco EF 9104C, eutoclav Webeco, baie termostatare, pH-metru laborator, microCentrifuga Nahita Model 2716 220 V, aparat transfer proteine sau acizi nucleici (unitate blotting) SCIE-PLAS TV100, unitate electroforeză verticală SCIE-PLAS TV100, unitate electroforeză orizontală SCIE-PLAS S-VARI-GEL 100, transiluminator TFB-C/WL, ultracentrifugă HERMLE Z323, agitator VORTEX ZX3, turbidimetru pHotoFlextub, microosmometru, microscoape (epifluorescenţă, ML4, Edurom, microscoape de laborator, în total 13 bucăţi), pipete automate, instalaţie gaz cu 11 posturi (11 becuri Bunsen), instalaţie 8 minichiuvete cu apă caldă şi rece, aragaz şi butelie gaz.
     De asemenea, în laborator se află echipamente de comunicare folosite în preocesul didactic: reţea 6 PC, 6 monitoare, retroproiector 3M, şi există acces la Internet.
     În această sală, se desfăşoară lucrările practice al disciplinelor: Microbiologie generală, Genetica microorganismelor, Microbiologie medicală, Imunobiologie, cu studenţii specializării Biologie, lucrările practice ale disciplinelor Microbiologie şi Biologia solului, cu studenţii de la specializarea Ecologie şi protecţia mediului, precum şi lucrările practice la disciplina   Diversitatea microorganismelor cu cei ce urmează cursurile masteratului „Conservarea biodiversităţii”.