Laboratorul de ecologie acvatică, biologia Mării Negre, hidrobiologie (P34)

Locaţie: Sediul Campus, Corp B, Str. Aleea Universitatii, nr.1, parter

     Laboratorul are o suprafaţă de 54 de mp şi se află în stare tehnică foarte bună.
     Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a procesului didactic, în laborator există următoarele aparate şi echipamente: retroproiector 3M-9550, televizor, video, calculator, precum şi stereomicroscoape (8 bucăţi), microscoape (11 bucăţi), binocular de comparaţie, şi un microscop de teren.
     Pentru colectarea diferitelor probe de fito şi zooplancton şi fito şi zoobentos precum şi pentru studierea acestora, laboratorul este dotat cu numeroase echipamente de colectare pe teren şi de observare în laborator: balanţă analitică – cu afisaj electronic, centrifugă, Boden-greiffer, set de filee zooplanctonice, set de filee fitoplanctonice, ciorpac limnologic, racloare, dragă de mână, sticlărie de laborator, pense, pipete, eprubete, recipienţi de colectare a probelor, masa granulometrică cu site, set site granulometrice.
     În cadrul orelor practice de laborator studenţii au la dispoziţie: preparate conservate (formaldehida şi alcool), preparate faunistice uscate (432 bucăţi), preparate permanente (lame, 150 bucăţi), ierbare cu floră de apă dulce şi marină, planșe/postere cartonate (alb-negru) şi color.
     În acest laborator se desfăşoară orele de lucrări practice ale disciplinelor: Ecologie acvatică, Hidrobiologie, Biologia şi Ecologia Mării Negre, din cadrul studiilor de licenţă la specializările    Ecologie şi Biologie, precum şi o serie de discipline din cadrul Masteratelor  „Conservarea Biodiversităţii şi „Managementul impactelor de mediu”.