Laboratorul de botanică sistematică, fitopatologie (E217)

 

Locaţie: Sediul Campus, Corp B, Str. Aleea Universitatii, nr.1, etajul 2

     Laboratorul are o suprafaţă de 40 de mp şi se află în stare tehnică foarte bună.
     Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a procesului didactic, în laborator există următoarele aparate şi echipamente: Microscoape (binoculare, unele cu dublă vizare, şi microscop portabil, în total 22 bucăţi), microscop binocular cu cameră, balanta analitică, lupe binocular.
     Pentru orele de predare se folosesc: retroproiector, videoproiector, ecran de proiecţie, laptop, planşe/postere alb negru şi color.
     Laboratorul dispune, de asemenea, de numeroase colecţii de plante din diverse grupe taxonomice: alge, ciuperci, licheni, muşchi, ferigi, conifere, angiosperme. Există un număr foarte mare de foi de ierbar, precum şi numeroase preparate fixe, toate folosite în cadrul orelor de lucrări practice.
     În acest laborator se desfăşoară orele de lucrări practice ale disciplinelor: Sistematica criptogamelor, Sistematica fanerogamelor, Fitopatologie, cu studenţii de la specializarea Biologie, lucrările practice ale disciplinelor: Taxonomie vegetală şi Combatere integrată, cu studenţii de la specializarea Ecologie şi protecţia mediului. De asemenea, în laborator se desfăşoară lucrările practice la disciplinele: Fitodiversitate, cadrul planului de învăţământ al masteratului „Conservarea biodiversităţii” şi Taxonomia plantelor inferioare cu potenţial bioactiv,   Taxonomia plantelor vasculare cu potenţial bioactiv, cu masteranzii de la masteratul „Valorificarea principiilor active din plante indigene”.